2019. április. 25. csütörtök - Márk napja van
Banner
Banner
Banner
Áfa-levonás: változások a holdingcégeknél 

Áfa-levonás: változások a holdingcégeknél 

2018. augusztus 15. 14:41

Változások figyelhetők meg a holdingtársaságok áfaköltségeivel kapcsolatban az Európai Unió bírósága által az elmúlt időszakban kiadott joganyagok alapján. Ezért célszerű felülvizsgálniuk az eddigi áfa-levonási gyakorlatukat.

A holdingtársaságok olyan – jellemzően vagyonkezelő – vállalkozások, amelyek tevékenységének elsődleges célja más cégek részesedéseinek megszerzése és megtartása. A kialakult joggyakorlat szerint e tevékenység önmagában áfa -szempontból nem minősül gazdasági tevékenységnek, így a holdingoknál keletkező költségek áfatartalmának levonása – adóköteles gazdasági tevékenység hiányában – főszabály szerint nem biztosított.
Az áfa-levonási jog korlátozása különösen a részesedések megszerzésével, értékesítésével összefüggésben adódó költségek estében jelent problémát a holdingtársaságok számára. A holdingok által végzett tranzakciókhoz, így az érdekeltségek szerzéséhez és értékesítéséhez számos jelentős összegű költség kapcsolódhat, úgy mint tanácsadói díjak, ügyvédi díj, egyéb szakértői költségek. 

„A holdingtársaságoknak jelentős áfás költségeik keletkezhetnek a működésükkel kapcsolatban is. Nem mindegy tehát, hogy a beszerzéseknél keletkező áfa végső teherként jelenik-e meg egy holdingnál vagy sem” – emelte ki Tancsa Zoltán, a Deloitte adó- és jogi osztályának partnere.

Mint mondta, a megoldás az Európai Unió bíróságának ítéleteiben keresendő. E szerint, ha egy holding részt vesz a leányvállalatai irányításában, és ezzel összefüggésben ellenértéket – például menedzsment díjat – is szed, már adóalanynak minősülhet, amire tekintettel megnyílhat az adólevonáshoz való joga. Az adólevonási jog azonban ebben az esetben sem automatikus, vizsgálni kell többek között, hogy a keletkező költségek milyen kapcsolatban állnak a holding tevékenységével. Emellett az általános működési költségek bizonyos típusai – iroda bérlet, közmű, könyvelés költsége – esetében sem egyértelmű, hogy azok minden esetben kapcsolódnak-e például a menedzsment szolgáltatáshoz, itt is lehetnek határterületek.

Levonható adó

Ami viszont eddig a legnagyobb fejtörést okozta, az a részesedések szerzéséhez és értékesítéséhez kapcsolódó költségek áfája. Az Európai Unió bíróságának az elmúlt időszakban megjelent több jogértelmezése segítheti az eligazodást, mivel az eddigi megközelítéshez képes egyértelműen nagyobb teret enged az áfa-levonási jog gyakorlásának. Példaként hozható fel, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén a részesedésszerzés érdekében keletkező költségeket a bíróság az általános költségek részének tekinti, amely alapján az ezen költségek után megfizetett forgalmi adó teljes egészében levonható. Kérdésként veti fel a bíróság, hogy szükséges-e az adólevonási jog érvényesítéséhez az összegszerű kapcsolat megléte a bejövő költségek és a holding által a leányvállalatok részére nyújtott szolgáltatások között. 

„A bíróság irányadó döntéseiben pozitív irányú elmozdulás figyelhető meg a holdingokat érintő adólevonási jog érvényesíthetőségét illetően. Ugyanakkor továbbra is számos jogkérdés, értelmezési bizonytalanság kapcsolódik ehhez a területhez. Az említett változásokra tekintettel tehát érdemes áttekinteni az eddig alkalmazott gyakorlatot” – tette hozzá Tancsa Zoltán.

Hunyor Erna Szofia
Forrás: Pr7/Deloitte

Partneroldalak