2020. május. 29. péntek - Magdolna napja van
Banner
Banner
Banner
Átlag felett teljesítenek bankjaink európai összevetésben is

Átlag felett teljesítenek bankjaink európai összevetésben is

2018. október 29. 9:58

Jelentősen javult a magyar bankrendszer jövedelmezősége az elmúlt két-három évben, sőt, régiós összevetésben is a legjobbak között volt. A szint mellett azonban fontos a jövedelmezőség struktúrája is, ami már nem mutat ilyen pozitív képet – jelezték a jegybank szakemberei.

Jó banki profit rossz szerkezetben – summázható a jegybank két szakembere által – Banai Ádám és Nagy Márton – jegyzett tanulmány. Kifejteték, hogy jelentősen javult a magyar bankrendszer jövedelmezősége az elmúlt két-három évben, sőt, régiós összevetésben is a legjobbak között volt. A szint mellett azonban fontos a jövedelmezőség struktúrája is, ami már nem mutat ilyen pozitív képet. Régiós összevetésben is magas bevételi és kiadási oldal szaldójaként jön létre a jó eredményesség. Ez nemzetgazdasági szempontból nem megfelelő.

A cseh bankrendszerre jellemző, sokkal kedvezőbb jövedelmi struktúra 51 százalékban a költségek tudatos lefaragásával és 49 százalékban a penetráció növelésével érhető el. Ezzel fenntartható lenne a mostani jövedelmezőség úgy, hogy közben a gazdasági szereplők szélesebb köre
olcsóbban jutna pénzügyi szolgáltatáshoz.

Az elmúlt két-három évben látványos fordulatokat láthattunk a magyar bankok háza táján. A „hét szűk esztendő”, amelyet a hitelállomány zsugorodása, a késedelmes hitelek magas aránya és sok esetben nagymértékű veszteség jellemzett, végéhez ért. A sajáttőke-arányos megtérülés kétszámjegyű értéke azt mutatja, hogy bankjaink kifejezetten jól, átlag felett teljesítenek európai összevetésben is. Pénzügyi stabilitási szempontból örömteli hír a magas banki jövedelmezőség több szempontból is

  1. segíti a belső tőkeakkumulációt, ami biztosítja a stabil növekedés feltételeit,
  2. befektetői szempontból is vonzóvá teszi a bankrendszert, így a forrásért, tőkéért folytatott versenyben jó helyzetben lesznek a bankok.

    Fontos a pénzügyi szolgáltatások ára

    A jövedelmezőségnél ugyanakkor a szint mellett nagyon fontos a struktúra is a nemzetgazdaság szempontjából. A pénzügyi szolgáltatások elérhetősége a gazdaság minden szereplője számára létfontosságú, így egyáltalán nem mindegy, hogy milyen áron lehet hozzájutni. Fontos kérdés, hogy a bankok a gazdasági szereplők szűkebb körének eladott drága termékek, szolgáltatások segítségével érnek el nagy profitot, vagy szélest kört szolgálnak ki, a lehető legolcsóbban.

Egy egyszerűn példával szemléltetve: nem mindegy, hogy tíz egység profitot száz egység bevétel és kilencven egység kiadás segítségével
érnek el, vagy hetven egység bevétellel, és hatvan egység kiadással.

Kiemelkedő eredmények 

Az európai bankrendszerek 2017-es konszolidált ROA adatainak felbontása alapján látható, hogy a magyar bankrendszer eredménytételei mind a pozitív, mind a negatív oldalon kiemelkedőek a mérlegfőösszeghez viszonyítva. A hasonlóan magas jövedelmezőséget elérő országok közül Bulgária és Románia esetében találhatunk ilyen összetételt, míg a régióból Észtország, Csehország és Szlovénia is sokkal kisebb ráfordítással éri el magas profitját. A képet csak némiképp javítja, ha a néhány egyedi tétellel (például a bankadó és a tranzakciós illeték hatásával, valamint a külföldi leánybankok bevételeivel és kiadásaival) korrigáljuk a hazai bankrendszer eredményét, illetve egy cikluson átívelő
értékvesztéssel számolunk. Az eszközarányos költség szint így is lényegesen meghaladja a cseh, a szlovén vagy az észt szintet. A korrekció utáni kép pedig már a magyar bankrendszer eredményét torzítja pozitívan, hiszen hasonló egyedi korrekciós tényezők akár a többi országban is
megjelenhetnek.

Az EU bankrendszereinek eredménszerkezete 2017 végén 

Az eltérésre magyarázatot adhat, hogy a magyar bankrendszer penetrációja lényegesen kisebb, mint például a csehé. A GDP-arányos hitelállomány a vállalatok esetében ugyan csak négy százalékponttal kisebb, de a háztartásoknál már 16 százalékpont a különbség. Ez az eltérés természetesen részben következik az eltérő átlagos hitelösszegekből is. A most fennálló kapacitás így egyfajta passzív tartalékként is értelmezhető nagyobb penetrációhoz.

A magánszektor hitelállománya a GDP arányában 2018 első negyedév végén (táblázat)

A szakértők megvizsgálták , hogy hogyan alakulna a jövedelmezőség struktúrája, ha a magyar bankrendszer hitelállománya a GDP arányában elérné a jelenlegi cseh szintet, vagyis a meglevő különbség eltűnne. Látható, hogy bár az eszköz arányos működési költség csökkenne, de így is 0,5 százalékponttal meghaladná a cseh szintet. Ez csaknem kétszázmilliárd forint addicionális működési költséget jelent. Ennyivel kellene csökkenteni a működési költségeket ahhoz, hogy eszközarányosan a csehek szintjére érjen. A kalkuláció azt is megmutatja, hogy a penetráció növekedéssel jövedelmezőség még mindig egy százalék fölött lenne eszközarányosan, elérve a cseheknél látott értéket. A további működési költségcsökkentés tehát az ügyfelek terheinek mérséklését tenné lehetővé.

Tudatos költségcsökkentée, hatékonyság-növelés

Számításaik alapján a penetráció növekedése a cseh és a magyar bankrendszer költségszintje közti különbségnek nagyjából 49 százalékát tűntetné el. A másik feléhez a hazai bankok tudatos költségcsökkentése, hatékonyság növelése szükséges. Ez segítene mérsékelni az ügyfelek terheit, amely nemzetgazdasági szempontból is kiemelten fontos. A digitális megoldások előtérbe kerülése az egyik tényező lehet ennek elérésében. A digitalizáció ugyanis lehetővé teszi a kapacitások dinamikusabb fel- és leépítését, így alacsonyabb penetráció esetén nem szükséges magas költségen fenntartani a meglévő kapacitásokat.

Pr7
Forrás: MNB

Partneroldalak