2018. június. 25. hétfõ - Vilmos napja van
Banner
Banner
Banner
Feje fölött eladták a cégét? Ezt teheti

Feje fölött eladták a cégét? Ezt teheti

2017. február 17. 11:33

Nem váltott munkahelyet, mégis más cég alkalmazottja lett, s ezáltal a munkafeltételei lényegesen és hátrányosan megváltoztak? Szakértőnk elmondja, mihez van joga a dolgozónak.

A munkaszerződés alanyai közül értelemszerűen személyi változás csak a munkáltatói oldalon állhat be. A munkavállaló személye nem tud megváltozni, hiszen új munkavállaló esetén egy teljesen független, új jogviszonyt keletkeztető munkaszerződésről beszélünk. A munkavállaló munkaviszonya megszűnhet vagy bármelyik fél által egyoldalúan, avagy mindkét fél közös akaratából kétoldalúan megszüntethető.

A törvényhozó viszont lehetővé teszi, hogy munkáltatói oldalon megváltozzon a munkáltató személye. Erre több módon is van lehetőség, a Munka törvénykönyve kimerítően szabályozza az átadó és az átvevő munkáltatói jogokat és kötelezettségeket.

Az átadó munkáltató kötelezettségei közé tartozik, legkésőbb az átszállást megelőzően 15 nappal az üzemi tanács, üzemi megbízott, ezek hiányában pedig a munkavállalók írásban történő tájékoztatása az átszállás időpontjáról, okáról, a munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint az őket érintő tervezett intézkedésekről. Ezt a tájékoztatási kötelezettséget a munkáltatók megállapodása alapján az átvevő munkáltató is megteheti.

Az átadó munkáltató kötelezettsége továbbá az átszállást megelőzően az átvevő munkáltató tájékoztatása az átszállással érintett munkaviszonyokról és az esetlegesen fennálló tanulmányi szerződésekből, valamint versenytilalmi megállapodásokból származó jogokról és kötelezettségekről.

Az átvevő munkavállaló kötelezettsége, hogy az átszállást követő 15 napon belül írásban tájékoztassa a munkavállalókat a munkáltató azonosító adatainak közlésével a munkáltató személyében bekövetkezett változásokról, továbbá az esetlegesen bekövetkező munkafeltételek változásáról.

A munkafeltételek változása körében a teljesség igénye nélkül beszélhetünk a napi munkaidő változásáról, alapbéren túli munkabér és egyéb juttatások változásáról, a munkakörbe tartozó feladatok változásáról vagy akár a felmondási idő megállapításának szabályaiban történő változásról.

A munkáltató személyében bekövetkezett változás körében lényegi elem, hogy az átvevő munkáltató az egész gazdasági egységet veszi át az átadótól. A munkáltató nem szüntetheti meg a munkavállalók munkaviszonyát a személyében bekövetkezett változás miatt, viszont élhet a felmondás jogával a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból.

A munkavállaló viszont alapozhatja a felmondását arra, hogy a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt a rá irányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása következtében a munkaviszony fenntartása számára aránytalan sérelemmel járna vagy lehetetlenné válna, de csak a változástól számított 30 napon belül. A felmondását a munkavállaló köteles megindokolni. Ebben az esetben a munkáltatónak alkalmaznia kell a végkielégítés és a felmentési idő jogintézményét.

Az átszállást megelőzően esedékessé vált munkavállalói követelésekért, ha a munkavállaló igényét az átszállástól számított 1 éven belül érvényesíti az átadó és az átvevő munkáltatók egyetemlegesen felelnek.

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak