2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Létrejött az amerikai-magyar információcsere-megállapodás

Létrejött az amerikai-magyar információcsere-megállapodás

2018. október 30. 16:12

Aláírták az országonkénti jelentések automatikus cseréjéről szóló információcsere megállapodás Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között.

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvény (Aktv.) két kötelezettséget, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget írja elő a CBCR-rel kapcsolatosan a magyarországi vállalkozások számára. A bejelentési kötelezettség keretében az üzleti év végéig értesíteni kell az adóhatóságot a megfelelő nyomtatvány elektronikus benyújtásával arról, hogy a csoporton belül mely tagvállalat készíti el a CBCR-t és nyújtja majd be azt a helyi adóhatósághoz. Az adatszolgáltatási kötelezettség pedig magának a riportnak a benyújtását jelenti a kapcsolódó elektronikus nyomtatványon. 

„Az érintett multinacionális vállalatcsoportok magyarországi leányvállalatai akkor is kötelesek lehetnek az adatszolgáltatásra, ha a CBCR-t egyébként a csoport végső anyavállalata az adóügyi illetősége szerinti államban elkészíti és benyújtja. Ez például abban az esetben fordulhat elő, ha az érintett állam és Magyarország között nincs érvényes információcsere-megállapodás az érintett időszakban. Számos magyarországi vállalkozás vált ezért adatszolgáltatásra kötelezetté az Amerikai Egyesült Államokkal való megállapodás hiánya miatt, ez a kötelezettség azonban most a megállapodás aláírása következtében elhárulni látszik” – mondta Póczak Ferenc, a Deloitte Magyarország adó- és jogi osztályának partnere.

Nyilvános információ

Az adóhatóság köteles a honlapján nyilvánosságra hozni, hogy Magyarországnak az Európai Unión kívül mely államokkal van hatályos információcsere megállapodása, illetve esetlegesen mely államokkal áll fenn az információcserét megakadályozó rendszerhiba. Az utóbbi esetben ugyanis adatszolgáltatásra kötelezetté válhat a magyarországi leányvállalat. 

„Jelenleg Magyarországnak az adóhatóság nyilvánosan elérhető tájékoztatása szerint az EU-n kívül 28 állammal van érvényben információcsere-megállapodása, várhatóan ez fog kiegészülni az Amerikai Egyesült Államokkal. Az érintett országok között azonban továbbra sem szerepelnek olyan nagy országok, mint például Kína, amely szintén számos magyarországi vállalkozásnál eredményezhet adatszolgáltatási köztelezettséget” – fejtette ki Helybély Judit, a Deloitte Magyarország adó- és jogi osztályának igazgatója.

Mentesülés

Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország közötti információcsere-megállapodás létrejöttével bár az adatszolgáltatási kötelezettség alól mentesülhetnek az érintett magyarországi vállalkozások, szükséges lehet azonban a korábban tett bejelentéseket felülvizsgálni és a bejelentés tartalmát megfelelően módosítani a változásoknak megfelelően, a kapcsolódó nyomtatvány ismételt benyújtásával. A bejelentés módosítására azért lehet szükség, mert a 2016. és 2017. évekre vonatkozó nyilatkozatokat már a 2017. üzleti év végéig szükséges volt benyújtani, ebben az időpontban azonban még nem volt ismert az információcsere megállapodás ténye Amerika és Magyarország között.

A vonatkozó törvény előírja, hogy a bejelentett adatokban bekövetkező változást hrminc napon belül be kell jelenteni az adóhatóságnál. A bejelentési kötelezettség megfelelő teljesítésére azért is érdemes fokozottan ügyelni, mert a törvény húszmillió forintig terjedő mulasztási bírság kiszabását helyezi kilátásba mind az adatszolgáltatási kötelezettség, mind a bejelentési kötelezettség elmulasztásának, késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítésének esetére.

Pr7
Forrás: Deloitte

Partneroldalak