2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
A pályázati pénzek könyvelése

A pályázati pénzek könyvelése

2015. május 15. 15:08

Adószakértőnk a támogatásokkal, pályázatokkal kapcsolatos olvasói kérdésekre válaszolt. 

Mire kell különösen odafigyelni a könyvelésben, ha egy pályázatból finanszírozott projektet valósít meg a cég?

Számviteli elszámolás szempontjából két csoportra oszthatjuk a vissza nem térítendő támogatásokat: fejlesztési támogatások és költségek ellentételezésére szolgáló támogatások. A fejlesztési támogatások, azaz amikor egy eszközbeszerzés vagy annak megvalósítása a támogatási cél, pénzügyi teljesítéskor könyvelendők a rendkívüli bevételekkel szemben, majd ezzel egyidejűleg halasztott bevételként elhatárolandók.

Mivel a jogalkotó az ilyen jellegű bevételt nem kívánja adóztatni, így minden üzleti évben csak annyi kerül visszavezetésre a passzív elhatárolásokból a rendkívüli (bizonyos esetekben az egyéb bevételek) bevételekre, amennyi a támogatásra jutó tárgy évi értékcsökkenés.

A támogatások másik nagy csoportja a költségek ellentételezésére folyósított támogatás, melyeket már a jóváhagyó határozat keltével az egyéb bevételekkel szemben elszámolhatjuk, ha jogszabályon alapulnak. A pályázatos támogatásoknál annyi szigorítás létezik, hogy csak abban az esetben könyvelhető, ha a mérlegkészítésig a pénzügyi rendezés is megtörtént.

Mi változik elő- illetve utófinanszírozás esetén?

Előfinanszírozás esetén a támogatató rendszerint a pályázati feltételek maradéktalan teljesítéséhez köti a szerződés hatályban maradását, így a támogatás folyósításkor nem tekinthető véglegesnek. Ebből eredően az előfinanszírozott támogatások –függetlenül attól, hogy fejlesztési célú vagy költségeket ellentételez- csak kötelezettségként vehető nyilvántartásba a támogatott könyveiben. A bevételkénti elszámolás csak a támogatási feltételek teljesülését követően lehetséges.

Utófinanszírozás esetén a támogatás elszámolásakor már nem áll fenn az előbbiekben kifejtett korlátozó tényező, azonban – elhúzódó támogatási folyamat esetén – előállhat olyan helyzet, hogy a támogatási céllal kapcsolatban felmerült költségek elválnak a támogatás bevételkénti elszámolásának üzleti évétől.

Utófinanszírozás esetén hogyan kell könyvelni a várható pályázati bevételeket, ha a projekt több üzleti évre is kiterjed?

Utófinanszírozás esetén a fejlesztési támogatás elszámolásakor csupán annyi különlegeséggel kell számolnunk, hogy a támogatás folyósításakor ismételten meg kell határoznunk a támogatási arányt (amely a korábbi üzembe helyezés és elszámolt értékcsökkenés miatt már biztosan nem fog megegyezni a támogatási szerződésben szereplő támogatási aránnyal) és ezt kell a passzív időbeli elhatárolás feloldásakor alkalmaznunk.

A költségek ellentételezésére szóló támogatásokat abban az esetben lehet az egyéb bevételekkel szemben elszámolni a tárgy üzleti év eredményének javára, ha – jogszabályon alapuló támogatások esetén – a jóváhagyó döntés a mérlegfordulónapig megszületik, pályázatos támogatások esetén pedig a pénzügyi rendezés is megtörténik a mérleg készítésig.

Könyvelési szempontból milyen különbségek vannak a vissza nem térítendő és a visszatérítendő pályázati finanszírozás között?

A támogatások másik lehetséges csoportosítása, hogy vissza nem térítendő vagy visszatérítendő finanszírozásról beszélünk-e. A visszatérítendő támogatások gyakorlatilag kedvezményes (ingyenes) hitelként foghatók fel, mivel nem merül fel semmiféle járulékos költség (hitelbírálati, folyósítási költség, hitelkamat).

Hogyan könyveljük a hibás elszámolás miatti pályázati korrekciót?

A támogatási feltételek nem teljesítése a támogatás teljes vagy –szerencsés esetben- részleges visszafizetését vonja magával. Az előfinanszírozott támogatások esetében ez nem jelent különösebb könyvelési manővert, hiszen csak a kötelezettségek közt nyilvántartott összeget kell a pénzmozgással egyidejűleg csökkenteni. Több bonyodalmat okoz az utófinanszírozott támogatás, ha az már ugyan véglegessé vált, de olyan szerződésszegést követünk el, ami mégis a támogatás visszafizetését eredményezi. Ebben az esetben a költségek ellentételezését szolgáló támogatás visszafizetését az egyéb ráfordításokkal szemben kell elszámolnunk a pénzügyi rendezés időpontjában. Az eszközbeszerzésre folyósított fejlesztési támogatás visszafizetett összegét a passzív elhatárolásokkal szemben kell könyvelni, majd a későbbiekben az újra kiszámított támogatási aránnyal kell a visszavezetéseket elvégezni a rendkívüli bevételekkel szemben (feltéve, hogy a visszafizetett támogatás nem éri el a halasztott bevételek egyenlegét).

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök.

Partneroldalak