2021. szeptember. 24. péntek - Gellért napja van
Banner
Banner
Banner
Adóhatáridők és könyvelési típushibák

Adóhatáridők és könyvelési típushibák

2014. június 5. 13:06

Az adóhatáridőkkel és az ezzel kapcsolatos könyvelési hibákkal összefüggő olvasói kérdésekre válaszolt adószakértőnk. 

Melyek a legfontosabb adóhatáridők az első félévben?

A bevallási kötelezettség vonatkozik a Magyarország területén

a) székhellyel, telephellyel rendelkező vagy egyébként gazdasági (termelő, szolgáltató, üzemi, üzleti) tevékenységet folytató jogi személy,

b) lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkező vagy egyébként itt tartózkodó magánszemély,

c) vagyonnal rendelkező vagy bevételt, jövedelmet (nyereséget) elérő magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet,

d)4 közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban résztvevő személy

adózásának és költségvetési támogatásának rendjére

Magánszemélynél nagyon fontos az, hogy január 31-ig megkapja a bevallásához szükséges adóigazolásokat. (Az adót vagy adóalapot csökkentő egyéb igazolások megérkezési határideje február 15.) Ellenkező esetben fel kell venni a kapcsolatot az érintett kifizetőkkel azok pótlása érdekében. Ha a munkáltató vállalja, január 31-ig kell nyilatkozatot tenni erről az igényről. Február 15.:ha egyszerűsített adómegállapítást kérünk(1353NY), eddig az időpontig kell a NAV-nak nyilatkozatot tenni. Február 25.: az egyéni vállalkozók és az áfa elszámolására kötelezett magánszemélyek bevallási határideje. Március 20.: igazolások átadása a munkáltatónak munkáltatói adómegállapítás esetén. Május 20.: önbevallás esetén a bevallás (..53), az egyszerűsített adóbevallás (..53E), a csökkentett adattartalmú bevallás (..53M), adónyilatkozat (..53ANY) beküldési határideje a NAV-hoz.

Társas vállalkozásnál a legfontosabb határidő május 31. Ekkor van a társasági adóbevallás vagy az azt helyettesítő nyilatkozat, a kisvállalati adóbevallás, a Számviteli törvény hatálya alá tartozó adózók esetén az egyszerűsített vállalkozói adóbevallás benyújtásának határideje.

És ne feledkezzünk meg a szintén május 31-ig benyújtandó iparűzési adóbevallásról.

 

Mi a teendő, ha valaki önhibáján kívül nem tudta időben beadni az szja bevallását?

Először is ne essen kétségbe. A felelősség alól mentesítő tény, hogy külső tényező, pl. munkáltató mulasztásából kifolyólag nem tudta teljesíteni adóbevallási kötelezettségét. Természetesen ez a felmerült külső tényező tartósan nem mentesíti adóbevallási kötelezettségének elkészítése alól.

Teendők:

1.- bejelentést teszünk a NAV-nak, melyben tájékoztatjuk a bevallás elkészítésének felmerült akadályoztatásáról. Ebben az esetben a hatóság november 20-ig nem szabhat ki mulasztási bírságot.

2.- Az akadály megszűnését követő 15 napon belül benyújtjuk az elmaradt bevallásunkat.

3.-A 2. pontban elkövetett cselekményhez nem felejtünk el kimentő igazolási kérelmet benyújtani.

4.- A nyomasztó érzésektől mentesülve készülünk a következő évi adóbevallásra.

Mi a teendő, ha valaki önhibáján kívül nem tudta időben beadni a társasági adóbevallását?

Alapvetően társas vállalkozások rendelkeznek állandó könyveléssel, ebből adódóan állandó könyvelővel,aki határidőben el tudja készíteni a bevallásait. Jellemzően ez így is történik, ha valamilyen külső behatás következtében, pl. adatbázis sérülés, betegség, igazolt távollét stb. megakadályozza a bevallás benyújtását, úgy igazolási kérelmet kell benyújtani a vállalkozásnak. A bevallást az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül kell benyújtani, igazolási kérelemmel együtt.

Mit ismer el az adóhivatal önhibán kívüli esetnek?

Nagyon fontos az, hogy az önhibán kívüli esetre semmiféle befolyásunk ne legyen, vagyis csak érdekkörön kívüli eseményt fogad el hivatkozási alapként az adóhivatal, és azt is csak akkor, ha az adózó minden tőle ésszerűen elvárhatót megtett a mulasztás elkerülésére.

Melyek a legfontosabb típushibák, amit a kisvállalkozások elkövetnek az adóbevallásnál?

jellemzően az alábbiak:

elfelejtik, hogy a könyvvizsgálattal alá nem támasztott egyszerűsített éves beszámolók megbízható valós összkép biztosításához elengedhetetlen a pontos leltárfelvétel mind az eszközök, mind a források tekintetében

az adóhatóságnál nyilvántartott adófolyószámlák egyenlege nem mindig egyezik meg a könyvekben kimutatott nyilvántartásokkal

nem, vagy nem helyesen veszik figyelembe az adóalap korrekciós tételeket

az adózás előtti eredmény nem a Sztv. előírásait követve kerül kimunkálásra, így az adókötelezettség megállapítása is helytelen.

még mindig sokan nincsenek tisztában az elvárt jövedelemre vonatkozó szabályok alkalmazásának előírásaival.

iparűzési adóelőleget rosszul állapítják meg.

 

Dr Tóth Márk mérlegképes könyvelő, okleveles könyvvizsgéló, adótanácsadó, okleveles pénzügyi revizor, igazságügyi adó- járulék- és könyvszakértő, a gödölllői Szent István Egyetem docense.

 

Partneroldalak