2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Az adófelajánlás

Az adófelajánlás

2015. május 29. 19:38

Újabb, hatékonyabb lehetőséget kaptak a cégek, hogy adókedvezményért cserébe támogassák a sportot és a művészetet. Az adófelajánlással kapcsolatos kérdésekre válaszolt szakértőnk. 

Mi az adófelajánlás, mekkora lehet ennek mértéke?

2015.  januárjától egy új konstrukció került bevezetésre a társasági adó keretein belül, ez pedig az adófelajánlás intézménye. Ez új szabályokat keletkeztet, mely alapján a sport és a kultúra támogatását lehet egyfajta új megközelítés alapján támogatni.

Ez a korábbinál egy sokkal előnyösebb konstrukció, melynek keretein belül az adózó felajánlást tehet olyan kedvezményezett célokra, mint például

  • filmalkotás támogatására
  • előadó-művészeti szervezet támogatására
  • látvány-csapatsport támogatására

Ezek kombinálása megengedett.

A régi támogatási rendszer mellett ez újként jelenik meg. Az adózónak választania kell, hogy támogatási szándékát a régi vagy az új rendszerben kívánja megvalósítani. Az új, 2015- ben életbelépő adófelajánlás rendszere, hogy a társasági adóról úgy rendelkezik a támogató, hogy nem kell megfinanszíroznia az összeget, mert a társasági adóelőlegek előírásainak terhére tudja megtenni a vállalkozás.

Az új rendszer egyfajta nagyobb adóelőnyt keletkeztet, hiszen már az év elején el tudja indítani a támogatást a társasági adóelőleg megfizetése helyett. Ez egyfajta átirányítás, melynek során a felajánlást az adóhatóság továbbítja a kedvezményezett felé. Az adóelőlegből történő támogatás maximum a fizetendő társasági adó 50%- ig valósulhat meg. Feltöltéskor és az éves adófizetéskor pedig már a 80%- át lehet átirányítani. A társasági adó szabályozása egyértelműen rögzíti, hogy ugyanazon adóév tekintetében a Tao.tv.22§ 1)- ben és a 22/C§ 2)- ben meghatározott adókedvezmény együttesen nem alkalmazható a 24/A§ szerinti felajánlással és a 24/B§ szerinti jóváírással.

Miért éri meg a  vállalkozásnak élni az adófelajánlás lehetőségével?

Az adófelajánlás lehetősége magában hordozza azt a lehetőséget, hogy már az év elején elkezdheti, elindíthatja a támogatást az általa kijelölt célszervezet irányába a társaság. Az adóelőlegből a feltöltésre és az éves adófizetés terhére megvalósított adófelajánlást adójóváírás illeti meg, melynek mértéke 7,5% is lehet. Ez az előny a vállalkozónál jelenik meg. A másik jelentős előny a konstrukció által biztosítottan pedig a támogatott célszervezet részére juttatott folyamatos pénzáram, mely kiegyenlítettebb gazdálkodást tesz lehetővé, mintha csak évvégén jutna a támogatáshoz.

Miben különbözik az adófelajánlás a már létező tao-támogatástól?

Alapvetően egy nagyon hasonló adókedvezmény rendszerről beszélhetünk. A legjelentősebb különbség a támogatott szervezetek szélesebb köre valamint az extraként megjelenő plusz adómegtakarításban nyilvánul meg. Önmagában az a tény, hogy a vállalkozónak nem kell a társasági adón felül párhuzamosan a támogatás összegét megfinanszíroznia javítja a likviditását és összegre jutó kamathozam megtakarítását is eredményez.

Milyen adminisztratív kötelezettségekkel jár az adófelajánlás?

Az adófelajánlás rendszerében kötött eljárási szabályok vannak, melynek betartása feltétele a konstrukció igénybevételének. Elsősorban rendelkező nyilatkozatot kell megtennie, az adóelőleg kiegészítés valamint az adó tekintetében. Ez elektronikus úton történhet a 15RENDNY nevű nyomtatványon. Ennek a benyújtási határideje az adóelőleg fizetési kötelezettség esedékességét megelőző hónap utolsó napja. A rendelkező nyilatkozat alapján az adóhivatal átutalja az adózó által kijelölt célszervezetnek a megjelölt összeget. Abban az esetben, hogyha az adózó nem rendelkezik 100eFt-t meghaladó nettó adótartozással, valamint a Tao tv. 24/A§ 16-21 bek) szerint kiállított igazolást az adóhivatal részére benyújtotta az adományozó. Fontos még az adózó részéről, hogy a bevallásait határidőben nyújtsa be, és természetesen az ehhez kapcsolódó adófizetési kötelezettségeinek tegyen eleget. Az adóelőleg terhére tett felajánlásait az adózó évi legfeljebb 5 alkalommal módosíthatja.

Kinek ajánlhatjuk az adó egy részét? Mi a teendője annak a szervezetnek, mely befogadja ezt a támogatási formát?

A törvényben meghatározott célterületek kaphatnak a vállalkozóktól a társasági adó terhére támogatást. Például hogyha látványsport céljára történik a felajánlás, úgy a rendelkező nyilatkozatban felajánlott összeg 12,5%- a automatikusan kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül. Erről a tényről a csapatsport szervezete és a szponzor támogatási szerződést kell, hogy kössön. 

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök.

Partneroldalak