2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Az adókedvezmények rendszere

Az adókedvezmények rendszere

2015. szeptember 20. 11:58

A kis- és középvállalkozások számára elérhető adókedvezményekkel, és a fizetendő adóelőlegekkel folytatódik a társasági adózásról szóló szakértői cikksorozatunk. 

A vállalkozás által kikalkulált társasági adóalap meghatározását követően megállapítható a fizetendő tárasági adó mértéke.  A társasági adó tv. lehetőséget ad az effektív fizetendő adó mértékének a csökkentésére is, ezek az úgynevezett tárasági adó kedvezmények.

A társasági adó tv.-ben meghatározott számos adókedvezmény lehetőségével élhet a vállalkozás. Feltétele, hogy megfeleljen a kedvezmény igénybevételi jogosultságának. Adókedvezmények főbb csoportjai:

 • Filmalkotások támogatása miatti adókedvezmény
 • Szövetkezeti adókedvezmény
 • Kis- és középvállalkozások adókedvezménye
 • Fejlesztési adókedvezmény
 • Látvány-csapatsportok támogatásának kedvezménye

A teljesség igénye nélkül kiemelnénk a kis és középvállalkozások adókedvezményét. A vállalkozások mérete fogja meghatározni a besorolását a kedvezmény igénybevételéhez.

 • 2013. december 31-ét követően megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzésére, előállítására pénzügyi intézménytől felvett hitel kamata után 60% adókedvezmény vehető igénybe.

Figyelem! A 60% kedvezmény nem az egész hitelre, csak annak a kamatára vonatkozik.

 • Az adózó az adókedvezményt abban az évben veheti igénybe utoljára, amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz a nyilvántartásában szerepel.


Egy filmes csapat támogatásával is szerezhet adókedvezményt.

Fejlesztési adókedvezmény

Az adózó adókedvezményt vehet igénybe a következők után (az összegek jelenértéken):

 • legalább 3 milliárd Ft értékű beruházás,
 • kedvezményezett településen megvalósított legalább 1 milliárd Ft értékű beruházás,
 • legalább 100 millió Ft értékű élelmiszerhigiéniai beruházás,
 • legalább 100 millió Ft értékű környezetvédelmi beruházás,
 • legalább 100 millió Ft értékű hírközlő hálózat fejlesztése, vagy szélessávú internet szolgáltatást szolgáló beruházás,
 • alapkutatás, K+F legalább 100 millió Ft értékben,
 • legalább 100 millió Ft értékű film- és video gyártást szolgáló beruházás,
 • munkahelyteremtést szolgáló beruházás,
 • jegyzett tőkéjének felemelése keretében kibocsátott részvényeknek a szabályozott piacra történő bevezetésének a napját követően, de legkésőbb e napot követő 3. év utolsó napjáig megkezdett legalább 100 millió Ft értékű beruházás,

kis- és középvállalkozás által megvalósított legalább 500 millió Ft értékű beruházás

Az adókedvezmények felhasználása

Az előbb említett adókedvezmények adóvisszatartás formájában vehetők igénybe, azzal a korlátozással, hogy

 • a számított társasági adóból  - legfeljebb, annak 80%-áig - érvényesíthető a fejlesztési kedvezmény;
 • a fejlesztési kedvezménnyel csökkentett adóból – legfeljebb annak 70%-áig – érvényesíthető minden más adókedvezmény.

Tehát a vállalkozások e szabályok alkalmazásával fogják majd tárgyévet követő év bevallási határidejének figyelembe vételével önbevallás útján rendezni társasági adókötelezettségüket.


A kutatásra is kaphatunk adókedvezményt.

A társasági adóelőleg fizetésénél a vállalkozások az ART-ben meghatározott szabályok alapján kell, hogy cselekedjenek. Az adóelőleget havonta, vagy negyedévente a hónapot/negyedévet követő hónap 20-ig kell teljesíteni a megelőző évi összes fizetett éves szintű adójának függvényében

Tárasági adóelőleg fizetésének szabályai:

Társasági adó feltöltési kötelezettség terheli a gazdálkodókat, amennyiben  az előző évi éves szintű nettó árbevétele elérte az 100 millió Ft-ot. Határideje: december 20. Eddig az időpontig a várható adó 100%-ig fel kell tölteni az adót. (Büntetési tűréshatár 90%)

Átlagtól eltérően adóznak:

 • alapítványok
 • közalapítványok
 • társadalmi szervezetek
 • lakásszövetkezetek

Nekik nincs adófizetési kötelezettségük, ha a vállalkozási tevékenységükből származó bevételük nem haladja meg összes bevételük 10%-át, illetve vállalkozási tevékenységből elért bevételük legfeljebb 10 millió Ft.

Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak sincs társasági adófizetési kötelezettsége, amennyiben vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem haladja meg az összes bevétele 20%-át.

A társasági adó hatálya alá tartozó gazdasági társaságok adófizetését a 1996. év LXXXI tv. a Társasági adóról és osztaléki adóról szóló törvényben leírtak szabályozzák.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök.

Partneroldalak