2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Az adományozás könyvelése

Az adományozás könyvelése

2015. augusztus 7. 14:44

A vállalatok társadalmi felelősségvállalás - divatos nevén CSR - jegyében elköltött, vagy eladományozott forintjainak is meg kell találni a helyét a könyvekben, ebben segít adószakértőnk. 

Vállalatunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében pénzzel támogat egy civil szervezetet. Hogyan könyveljük ezt az adományozást?

A támogatás számviteli elszámolása a nyújtó félnél a rendkívüli ráfordításokkal szemben történik. A társaságok nyereségadózását szabályozó Tao tv. a végleges pénzátadást csak abban az esetben tekinti adóalapot csökkentő ráfordításnak, ha adományozás történik (a kedvezményezett közhasznú szervezet, egyházi jogi személy vagy közérdekű kötelezettségvállalás történik) vagy ha a juttató rendelkezik a támogatott nyilatkozatával, miszerint a támogatási összeg nélkül nem lesz negatív a tárgy évi adózás előtti eredménye.

Cégünk arra számít, hogy a CSR nyomán növekszik majd a brand értéke. Megjelenhet-e ez bárhogyan a könyvelésben?

Az ezzel kapcsolatos költségeket a tárgyévi eredmény terhére kell elszámolni, nem aktiválható, azaz nem jeleníthető meg a könyvelésben cégérték növelő tételként.

Vállalkozásunk játszóterek telepítésével foglalkozik, és ingyen létrehoztunk egyet városunk gyerekeinek. Hogyan számolhatjuk el az ezzel kapcsolatos költségeket?

A vállalkozás könyveiben ingyenes készlet átadás történik. A készleteket bekerülési értéken kell nyilvántartani, így annak átadásakor ezt az értéket kell rendkívüli ráfordításként elszámolni. Bekerülési értéknek minősül minden költség, ráfordítás, amely a játszótér kialakításával kapcsolatban közvetlenül felmerült, amely lehet anyagköltség, szolgáltatás, bérköltség, személy jellegű ráfordítás, bérjárulék, egyéb ráfordítás. Az ingyenes eszközátadás akkor minősül elismert ráfordításnak a nyereségadózásban (azaz nem kell vele visszanövelni az adóalapot), ha a juttató rendelkezik a kedvezményezett nyilatkozatával, miszerint a támogatással elszámolt rendkívüli bevétel nélkül nem lesz az adózás előtti eredménye negatív. Nem kell az említett szabályt alkalmazni, ha az eszköz átadása közhasznú szervezetnek történik, azaz az adótörvény szerinti adományozás valósul meg.

Jár-e bármilyen adókedvezmény az adományozó, társadalmi felelősségvállalási programot üzemeltető vállalkozásoknak?

A közhasznú szervezetnek, felsőoktatási intézménynek nyújtott támogatás esetében adókedvezmény vehető igénybe. A kedvezmény feltétele, hogy a juttató rendelkezzen a támogatottal kötött adományozási szerződéssel illetve támogatási megállapodással. Az adókedvezmény mértéke az átadott eszköz bekerülési értékének 20%-a közhasznú szervezet és 50%-a felsőoktatási intézmény esetén, de összesen nem haladhatja meg az adózás előtti eredményt. Ha a közhasznú szervezetet tartós adományozás keretében támogatjuk (azaz négy naptári évet érintő szerződés mellett, amelyekben vagy azonos vagy növekvő összegű a támogatás), akkor a kedvezmény további 20%-kal növelhető.

Hogyan változnak az adományozással, ingyenes eszközátadással kapcsolatos szabályok veszteséges vállalkozás esetén?

Az ingyenes eszközátadásoknál az adótörvények nem az átadó eredményességét minősítik, hanem a támogatottét. A Tao.tv. abban az esetben engedi adóalapot csökkentő elismert ráfordításként elszámolni az átadónál az ezzel kapcsolatosan felmerült költségeket, ha rendelkezik a támogatott írásbeli nyilatkozatával, miszerint az ingyenes átadással kapcsolatban elszámolt rendkívüli bevétel nélkül nem lesz veszteséges. Nem alkalmazandó ez a korlátozó rendelkezés, ha a törvény szerinti adományról van szó, azaz közhasznú szervezet, egyházi jogi személy részére vagy közérdekű kötelezettségvállalás céljára történik az eszközátadás.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök.

Partneroldalak