2023. október. 3. kedd - Helga napja van
Banner
Banner
Banner
Az áfát érintő változások 2016-ban

Az áfát érintő változások 2016-ban

2016. január 19. 17:38

Új év, új szabályok. Adószakértőnk a 2016-os év jelentősebb áfa változásait gyűjtötte össze. A módosulások mind a gazdaságnak, mind pedig az adóalanyoknak pozitív változásokat hoznak - ne fizessen többet, ha nem muszáj.

Az adólevonási jog érvényesíthetőségi idejének korlátozása:

Adólevonási jog kizárólag abban az időszakban érvényesíthető, melyben a levonható adó felmerült a fordított adózású ügyletek, a közösségen belüli beszerzés, valamint az önadózással megállapított import áfa esetében. Egyéb esetekben a levonható adó érvényesítésére a keletkezésének évében vagy az azt követő naptári évben van lehetőség. (2 éves időkorlát) Tehát adott időszakban csak olyan adólevonási jog lesz érvényesíthető, amely a bevallás időszakának évében, vagy az azt megelőző egy éven belül keletkezett. A még el nem évült (5 éven belüli), de a fentiek szerinti időszakokban nem érvényesített levonható adó 2016-tól csak a keletkezésének időszakában lesz érvényesíthető, önellenőrzéssel.

Időszakos elszámolású (folyamatos teljesítésű) ügyletek teljesítési időpontjának változása:

Az áfa törvény különválasztja a könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadói szolgáltatásokat a többi szolgáltatástól, és ezekre a szolgáltatásokra már 2015. július 1-től bevezette az új szabályokat. (58/A §). 2016.01.01-tól azonban már minden adóalanyra kiterjeszti ezt a rendelkezést, melyeket az alábbiak szerint lehetne röviden összefoglalni hogyan alakul az áfa törvény szerinti teljesítés időpontja:

  • a teljesítés a számlakibocsátás időpontja: amikor mind a számlakibocsátás, mind az esedékesség megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját.
  • a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja: ha a fizetési határidő megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját vagy arra esik, de a számlakibocsátás az elszámolási időszak utolsó napját követi.
  • a teljesítés időpontja a fizetési határidő: amikor az esedékesség az időszak utolsó napját követi, de az időszak utolsó napját követő 60. napot nem éri el
  • a teljesítési idő az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap: amikor az esedékesség az időszak utolsó napját követő 60. napon túli időpont.

Az elszámolási időszak továbbra sem lehet hosszabb tizenkét hónapnál, illetve a közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetében max. egy hónapnál, a nemzetközi fordított adózású szolgáltatások esetében pedig egy naptári évnél.

A devizás számláknál a számla kibocsátásának napján érvényes árfolyamon kell forintosítani.

Az új szabályokat az olyan 2015.12.31-ét követően kezdődő elszámolási időszakokra kell először alkalmazni, amikor a fizetés esedékessége is 2015.12.31 utánra esik.

Változások a csoportos adóalanyisággal kapcsolatban

Bővülnek az állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok áfa csoportban való részvételi lehetőségei. Nem kell egymással kapcsolt vállalkozásnak tekintetni a továbbiakban az olyan adóalanyokat, melyek csak azért minősülnének kapcsolt vállalkozásnak, mert az állam, vagy a helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik bennük.

Új mentességek a számlakibocsátás alól

Az alábbi szolgáltatások esetében akkor kell számlát kibocsátani, ha a szolgáltatás igénybe vevője ezt kéri:

  • adómentes légi személyszállítás
  • külföldi adóalany által belföldi magánszemélynek nyújtott telekommunikációs szolgáltatások,
  • rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások
  • elektronikus úton nyújtott szolgáltatások

Áfa-visszaigénylés határideje kockázatosnak minősített adózók esetén

Az adóhatóság által kockázatosnak minősített adózók esetében e minősítés fennállásának időtartama alatt a visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalási határideje minden esetben legalább 75 nap.

Új lakás vásárlása esetén 5%-os áfakulcs

2016. január 1-től 2019. végéig 27 % helyett 5 % áfa vonatkozik az új (2 évnél nem régebben épített) lakás vásárlásokra is, nem csak az építésekre.

Az új lakásokra már kifizetett, 27 százalékos áfával számított előlegeket nem érinti az áfa csökkentés, csak a vételár maradék, 2016-ra esedékes részére érvényesíthető a kedvezményes, 5 %-os adókulcs. 

Ennek oka, hogy előleg esetében a pénzügyi teljesítés időpontja határozza meg az áfa mértékét. Tehát vagy a banki jóváírás napja, vagy a készpénz kézhezvétel napja lesz a teljesítés időpontja.  Amennyiben a teljesítés (kifizetés) 2015. december 31-ig megtörtént, akkor az előleg számlának 27 százalékos áfát kell tartalmaznia. A fennmaradó vételár után, melyet 2015.12.31-et követően fizetnek ki, már az 5 %-os áfát lehet felszámítani. 

Sertéshús értékesítések 5 %-os áfa kulcsa

2016-tól 27%-ról 5%-ra mérséklődik a sertés tőkehúsok értékesítése

 

Következő cikkünkben a személyi jövedelemadót érintő legfontosabb változásokról fogunk írni.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök.

Partneroldalak