2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Egy kis segítség a közbeszerzésekhez

Egy kis segítség a közbeszerzésekhez

2015. november 10. 14:37

A cégek is egyre gyakrabban fognak találkozni a közbeszerzés intézményével, így adószakértőnk áttekintette, mik a legfontosabb tudnivalók az ezzel kapcsolatos gazdasági események könyvelésében. 

Hogyan könyveljük a beruházást érintő közbeszerzési eljárás meghirdetésével, lefolytatásával kapcsolatos költségeket?

Az államháztartási és a költségvetési szervezetek beszerzési értékhatárok függvényében közbeszerzési eljárások lefolytatására kötelezettek. Ennek keretein belül az ajánlatkérő a résztvevő gazdasági szereplők közbeszerzési eljárásában a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva jár el, figyelembe véve, hogy közpénz felhasználásáról van szó. A közbeszerzések lebonyolítására szolgáló rendszer teljes mértékben elektronikus folyamat, melyet dinamikus beszerzési rendszernek hívnak.

Bármely potenciális ajánlattevő kérheti a rendszerbe való felvételét és ha kizáró okok hatálya alatt nem áll, akkor benyújthatja a dokumentált előzetes ajánlatát.

A közbeszerzési eljárás előkészítése egy szükséges cselekménysorozat elvégzése, mely a közbeszerzéssel kapcsolatos helyzetet feltárja, felméri a piac becsült értékeit, valamint a megindító hirdetmény dokumentációját előkészíti.

A közbeszerzési eljárás rendszerében ajánlatkérőnek csak meghatározott szervek, meghatározott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében működhetnek. Ilyenek jellemzően minisztériumok, helyi önkormányzat valamint az állami és egyéb költségvetési szervek.

Közbeszerzés tárgyai jellemzően árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, építési koncesszió és szolgáltatási koncesszió.

A közbeszerzési értékhatárok több dimenzió szempontjából veendők figyelembe. Ilyen például az Európai Unió joga által meghatározott értékhatárok, valamint a költségvetési törvényben meghatározott nemzeti értékhatárok vagy közbeszerzési értékhatárok. Az egyes beszerzési tárgyakra a meghatározott nemzeti értékhatárokat a költségvetési törvény minden évben meghatározza, és azt a közbeszerzési hatóság a közbeszerzési értesítőben minden év elején közzéteszi.

Az ajánlattevő gazdasági szereplő, aki közbeszerzési eljárásban ajánlatott nyújtott be a végeredménytől függetlenül számos effektív megjelenő kiadással kell, hogy kalkuláljon. Ilyenek például: a pályázatban eljáró és az azt kivitelező vállalkozásnak fizetett díj, a pályázathoz szervesen kapcsolódó szakértői, tervezői és egyéb speciális szolgáltatásokért járó díj, a pályázat benyújtásakor fizetendő eljárási díj, esetleges biztosítási díjak, banki garanciák, kötelezettségek vállalási díjai, jutalékok stb.

Mint látjuk, a gazdálkodó szervezet a közbeszerzési eljárásban való részvételéhez kapcsolódóan számos potenciális költség jelenhet meg a végeredménytől függetlenül. Alapvetően két csoportra oszthatjuk a költségeket, jellemzően a fix, avagy az eljárás menetében való részvételhez kötelezően megjelenő költségek, melyek egyfajta kockázati kiadásként merülhetnek fel, hiszen eredménykötelemtől függetlenül meg kell azokat fizetni. Ilyen esetekben a vállalkozás a könyveiben az egyéb költségek kategóriában fog majd főkönyvi számlát nyitni, melyre a pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat fogja regisztrálni. Differenciálni lehet a kiadások között, hogy megjelenését tekintve anyagjellegű vagy nem anyagjellegű, de alapvetően a pályázat kapcsán nem anyagjellegű szolgáltatások jelennek meg.

Az adott vállalkozás számviteli politikájának számlarendjében kell, hogy meghatározza a használatos főkönyvi számlákat. A számviteli törvény csak a számlacsoportos bontások numerikus karaktereit írja elő, attól eltérni nem lehet. Azon belül viszont szabadon lehet főkönyvi számlákat alábontani. Nyertes pályázat esetén eldöntendő kérdés lesz, hogy a közbeszerzési eljárás keretein belül, annak részére végzett, például építőipari tevékenység felmerült költségei közé milyen formában fogjuk beintegrálni a már korábban megjelent, pályázattal kapcsolatos kiadásainkat. Ilyen esetben a közbeszerzési eljárás tárgya átmenetileg szerepel a könyveinkben, hiszen azt a teljesülés végén át kell adnunk az eljárást megrendelőnek, így az készletek bekerülési értéke között fog majd szerepelni,

Hogyan szerepel a könyvekben a pályázati előleg, illetve az utófinanszírozott pályázatokon elnyert összeg? (utóbbi értelemszerűen a kifizetés előtt).

A nyertes pályázati eljárás során a kapott, a pályáztató szervtől folyósított előleget a könyveiben jogcímenként megosztva a következőképpen könyve le: elsősorban a 362. Költségvetési kiutalási igények főkönyvi számlán előírja, a folyósítást pedig a 363. Költségvetési kiutalási igények teljesítésére regisztrálja. Figyelemmel kell még lenni arra a tényre, hogy ez nem a támogatásból fakadó összegek megjelenése, hanem a nyertes pályázathoz kapcsolódó elszámolások folyamatait mutatja. Az előleg ugyanígy, akár a részteljesítés könyvelődik.

Mikor és milyen típusú adóigazolásokra van szükség a közbeszerzési eljárás során?

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A§- a alapján közpénzek védelme érdekében a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a kifizetések során a kifizetések alanyainak vagy esetleg ajánlattevőinek be kell mutatni a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást és annak alvállalkozójáról a köztartozásmentes adózói adatbázisban való nyilvántartását.

Az együttes adóigazolás tartalmazza mind az állami adóhatóságnál, mind a vámhatóságnál (NAV) fennálló adótartozást vagy annak hiányát. A kérelem elektronikusan beszerezhető, illetékmentes, ügyintézése 30 nap.

Hogyan könyveljük, ha a kifizetések felgyorsítása érdekében árengedményt kapunk a közbeszerzésen nyertes cégtől?

Az utólagos árengedmény általánosságban a gazdálkodó szervezeteknél a sconto intézménye, melynek lényege, hogy a fizetési határidő előtt befolyó pénzösszegekre a követelés nyilvántartója engedményt ad, így a kötelezett motiváltabb arra, hogy előbb rendezze tartozását. Könyvelése a 87. főkönyvi számlára a vevő követelés számlával ellenben történik.

Áfa elszámolásunkat a sconto nem befolyásolja.

Milyen számviteli teendőnk akad azokkal a beszerzésekkel, melyek a beruházáshoz kapcsolódnak, de pályázati támogatásuk nem érik el a közbeszerzési értékhatárt?

A könyvelési feladatok értékhatár nélkül érvényesek a gazdasági folyamatokra, így az alacsony értékhatárú közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó gazdasági események regisztrálása nem tér el a magas értékhatárú hasonló eseményektől.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök.

Partneroldalak