2023. január. 26. csütörtök - Vanda napja van
Banner
Banner
Banner
Ezért vágódjon be a NAV-nál, tényleg megéri

Ezért vágódjon be a NAV-nál, tényleg megéri

2016. február 15. 14:21

Januártól végre az adóhatóság is elismeri a tisztességesen tevékenykedő cégeket: őket hívjuk megbízható adósoknak, de szerencsére egy vállveregetésnél azért jóval több kedvezményt és előnyt kapnak az ide sorolt vállalkozások. Kockázatos cégnek lenni ugyanakkor módfelett kellemetlen lesz.

A 2016-tól az adózás rendjéről szóló törvény változása miatt a vállalkozásokat minősítik a hatóságok azok megbízhatósága alapján. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az áfaregisztrált adózókat így januártól kezdve negyedévente minősíti majd. Ennek tényéről és eredményéről az adózónak értesítést küldenek az első alkalommal a negyedévet követően. A továbbiakban az adózó az ügyfélkapun keresztül informálódhat a saját minősítésével kapcsolatosan. Amennyiben nem ért egyet és számára nem elfogadható a minősítési kategória úgy természetesen kifogást nyújthat be a NAV-hoz.

2016. január elsejétől megbízható adózónak minősül az, akinek:

 • legalább három éve működik
   
 • a tárgyévben és a megelőző öt évben az állami adóhatóság által megállapított összes adókülönbözete nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének három százalékát
   
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást
   
 • a tárgyévben és a megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt
   
 • nem rendelkezik ötszázezer forintot meghaladó nettó adótartozással
   
 • a tárgyévben és a megelőző öt évben nem állt adószám felfüggesztés hatálya alatt a bevallási és az adófizetési kötelezettség elmaradásából fakadóan
   
 • a tárgyévben és a megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt
   
 • a tárgyévben és a megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt
   
 • a NAV által kiszabott tárgyévet megelőző két évben esedékes mulasztási bírság összege nem haladta meg a tárgyévi megállapított adóteljesítményének egy százalékát
   
 • az adóhivatali információk, nyilvántartások alapján nem minősül az adózó kockázatos adózónak

A megbízhatóság egyik előnye, hogy az adóhivatal az ellenőrzés határidejét nem tolhatja ki 180 napnál többre. A bevallás és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából fakadóan az adóhivatal nem mulasztási bírságot szab ki, hanem felszólítja pótlásra az adózót. Ebből kivétel az EKÁER és a foglalkoztatottak bejelentéséből fakadó mulasztás.

Ha az eljárásból fakadóan mégis mulasztási bírság kiszabására kerül sor, úgy a megbízható adózónak csak a kiszabható bírság 50%-a állapítható meg.

Ezen felül a megbízható adózó automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetésre jogosult, amennyiben költségvetési tartozása 10 és 500 ezer forint között van.

Az áfa visszaigénylési eljárás során a kiutalás 75 napos határideje helyett a megbízható adózó 2016. január elsejétől kezdődően 45 napon belül, 2018. január elsejétől pedig 30 napon belül kapja vissza áfáját.

Pár szó a kockázatos adózókról

Január elsejétől kockázatos adózónak minősül az, aki a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózó, aki szerepel a nagy összegű adóhiánnyal, adótartozással rendelkező adózók listáján, ezen felül szerepel még a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján, továbbá a NAV egy éven belül ismételt üzlet bezárási folyamatot alkalmazott nála.

Az, hogy egy adózó kockázatosnak minősül hátrányt fog jelenteni számára például a késedelmi pótlék megállapításánál, mert esetében a késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat ötszöröse.

A mulasztási bírság részükre az általános szabályok szerinti felső határ százötven százaléka.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök.

Partneroldalak