2023. január. 26. csütörtök - Vanda napja van
Banner
Banner
Banner
Ha megvolt a behajtás, várjon még az elszámolással

Ha megvolt a behajtás, várjon még az elszámolással

2016. március 17. 11:10

Elmaradt járandósága, emiatt élesíti a behajtási költségátalányt és már könyvelné is? Ugyan hasznos eszköz a fizetési fegyelem javítására, azonban szakértőnk egyelőre óva int ennek a tételnek a kimutatásától, mivel új törvény van készülőben! 

Vélhetően a törvényalkotók is figyelemmel kísérik a vállalkozások napi rutinját, hiszen szembesültek azzal a ténnyel, hogy a behajtási költségátalány milyen nagyságrendű adminisztrációs többlet terhet eredményezett a gazdálkodó szervezeteknél. Az adminisztrációs többlet legfőbb forrása a kötelező elszámolási, egyeztetési folyamatok elvégzéséből fakad. Ez a gyakorlatban úgy néz ki kötelezetti oldalról, hogy a 2015-ös tárgyévben befogadott szállítói számlák fizetési határidejének figyelembe vételével megállapítja a gazdálkodó, hogy mely esetekben esett késedelmes pénzügyi teljesítésbe.

Azon szállítói számlákat, amelyeket késedelmesen fizetett ki 40 eurós átlag költségátalányt, mint leendő kötelezettséget kimutat a továbbiakban a könyveikben.  Vegyük figyelembe azt is, hogy a számlák értékhatártól függetlenül felszámolódik a behajtási költségátalány. Mint látjuk, ez akár óriási szám is lehet, mely meghaladhatja a mérlegfőösszeg 2%-t, így már fejtörést okozhat a könyvvizsgálónak, hogyha esetleg nem kerül kimutatásra korlátozó záradékot bocsásson- e ki. Tehát mint látjuk a benyújtott törvényjavaslatnak elfogadás esetén lesz gyakorlati haszna, hiszen mentesülnek a vállalkozások egy relatív nagymértékű számviteli procedúrától.

Egy korábbi írásban részletesen leírásra került a behajtási költségátalány alkalmazásának módszere. A behajtási költségátalány 40 eurós értéke kimutatásra kell, hogy kerüljön az adósnál és az külön felszólítás nélkül is esedékessé válik. Önmagában az a tény hogy a jogosultnak a könyveiben ki kell mutatni, mert azt az adós minden körülmények között elméletileg köteles lenne azt megfizetni, már magában hordozza mindkét félnél a nagyfokú adminisztrációs igényt. A törvényi javaslat alapján azon felül, hogy kiemelik az új Ptk.-ból a legkardinálisabb változás benne az a módosítás, amely lényege: a „köteles azt megfizetni” helyett, az „igényt tarthat az adóssal szemben” fordulat lesz az alkalmazandó.

Jelenleg minden társas gazdálkodó szervezet épp a 2015-ös évi zárlati teendőinek próbál éppen megfelelni illetve az abból fakadó kötelezően elkészítendő bevallások összeállításával van elfoglalva. Figyelem bevéve azt a tényt, hogy a törvénymódosító javaslat már a 2015-ös évről készült beszámolóban is figyelembe veendő illetve alkalmazandó módosításokat tartalmaz, így érdemes minden érintett szervezetnek megvárni a parlament döntését. A törvényjavaslat lényege, hogy kivenné a polgári törvénykönyvből és önálló törvényben szabályozná a behajtási költségátalányt.

A behajtási költségátalány egy európai uniós irányelven alapul, mely a fizetési fegyelem erősítésre született. Jellemzően a kereskedelmi ügyletek szabályozását szolgálja, annak gazdasági folyamataiból fakadó késedelmes fizetései ellen próbál lépéseket tenni. A közmegítéléssel ellentétben a törvényalkotóknak alapvetően van egy olyan szándéka, hogy minél kisebb adminisztrációt terheljenek a gazdálkodó szervezetekre. Abból fakadóan, hogy a Ptk. -ban az eleddig szabályozott behajtási költségátalány jogalkalmazásának metódusa akaratlanul is nem kívánatos hatást eredményezett az azt alkalmazóknál.

A törvényjavaslatban további új elem, hogy meghatározza a kereskedelmi ügylet fogalmát. E szerint: vállalkozások illetve vállalkozások és szerződő hatóságok között lebonyolított olyan ügyletek, amelyek tárgya áruk adásvétele vagy szolgáltatások nyújtása fizetés ellenében. A továbbiakban a törvény elfogadásával a jogosultnak meg lesz a jogosultsága arra, hogy a behajtási költségátalányt követelje, de szabadon dönthet arról, hogy kíván-e élni ezzel az opciójával. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddig késedelembe esett adós köteles volt könyveiben kimutatni a 40 EUR átalányt, most pedig megfordítva dolgot a hitelezőnek (pl. szállító) lesz meg a jogosultsága dönteni a behajtási költségátalány igényéről.

A továbbiakban a behajtási költségátalányra jogosult igénye a 40 euróra akkor válik élessé és követelhetővé, ha azt adós felé jelzi. A jogosultnak erre 1 éve van a késedelembeesés napjától számítottan.

A törvényalkotók az új törvénytervezet mellett egyúttal a számviteli törvény kiegészítésre is javaslatot fognak tenni, melynek lényege, hogy azok a vállalkozók, akik a számviteli nyilvántartásaikban az eddig érvényben lévő szabályok alkalmazásával, mint adósok kötelezettséget mutattak ki behajtási címén, azok a módosítás után már megszüntethetik ezt a generált értéket. Természetesen ez csak azon tételekre vonatkozik, melyeket a jogosult nem követel. 

Tehát a 2015-ös üzleti év elkészítéséhez alkalmazandó behajtási költségátalány kötelező kimutatásától még tartózkodjunk, várjuk meg az új törvény elfogadását, mely kedvezőbb és egyszerűbb rendszert biztosít a szabályozást alkalmazó vállalkozások számára. A parlament jelenlegi hatékonyságának figyelembe vételével ez néhány héten belül bekövetkezik.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök.

Partneroldalak