2023. szeptember. 24. - Gellért napja van
Banner
Banner
Banner
Hatalmas változás az adóbevallásban!

Hatalmas változás az adóbevallásban!

2017. január 10. 12:55

Óriási változás lesz az idei adóbevallások elkészítésében, így most szakértőnk rávilágít minden fontos tudnivalóra.

Alapvető változás következett be a 2017-es évtől kezdődően a magánszemélyek jövedelem adóbevallásának viszonylatában. Megszűnik az adóbevallás eddigi rendszere. A folyamat megfordul és az adóhivatal készíti el az első körben az adóbevallást a magánszemély helyett a magánszemély részére. Az adóhatóság által elkészített bevallás tervezet gyakorlatilag egy ajánlat, melyet a magánszemély jóváhagyhat és elfogadhat, vagy pedig kérheti annak módosítását.

Ettől az új alkalmazott módszertől várják a magánszemélyek illetve a munkáltatók, kifizetőhelyek az adminisztratív terhek jelentős csökkenését. A most törvényi úton életbe lépett új folyamati modell alapján kijelenthetjük, hogy az adóbevallás eddig alkalmazott rendszeréhez képest ez egy forradalmi változás.

A bevallási tervezetet az adóhivatal azon adózok részére készíti el, akik nem kértek munkáltatói adómegállapítást. Abban az esetben is az adóhivatal készíti el a magánszemély adóbevallását, ha munkavállaló kérte a munkáltatótól, de azt a munkáltató nem vállalja. Ez esetben a munkáltató köteles tájékoztatni a magánszemélyt adóévet követő január 31-ig arról a tényről, hogy részére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja elkészíteni az adóbevallási tervezetet.

Nem készíthet adóbevallást az adóhivatal azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó alanyai, vagy egyéni vállalkozók vagy mezőgazdasági őstermelők.

Önadózónak minősül még az a magánszemély, aki eleve nem kérheti a munkáltatói, kifizetői adómegállapítást. Nem kérheti a munkáltatói adómegállapítást, így áttételesen az adóhivatali bevallás összeállítását az a magánszemély, aki olyan bevételeket szerzett ahol a több kifizető által több adólevonás történt, így kizárólag az adózó van azon információk birtokába, ami a pontos korrekt adóbevallás elkészítését lehetővé teszi.

Önadózóvá válik még az a magánszemély is, aki pl. ingatlan bérbeadással foglalkozik, vagy olyan jövedelmekre, bevételekre tett szert, amelyről nem tudhat a munkáltató csak ő saját maga, mint adóalany.

Tehát az önadózásnak az a lényege, hogy a magánszemély azon jövedelmeiről adjon számot a bevalláson keresztül, amelyeket nem kifizető által szerzett így ezáltal az adóhivatalnak nincs tudomása illetve a pontos rálátása ezekre az adatokra.

Azok a magánszemélyek, akik jogosultak munkáltatói, illetve mostantól már adóhivatali adómegállapításra, március 15-ét követően jutnak hozzá az adóbevallási tervezetükhöz.

A NAV által elkészített adóbevallási tervezet megismeréséhez a magánszemély elsősorban az Ügyfélkapun keresztül juthat hozzá. Mivel nem minden jövedelemmel rendelkező magánszemély rendelkezik Ügyfélkapuval, ezért a törvény még két utat biztosít az adózok részére az, információk eléréséhez:

  • A magánszemély valamilyen telekommunikációs eszközön keresztül SMS-ben küldött rövid szöveges üzenet alapján kéri, hogy papíralapon postázzák ki részére az adóbevallás tervezetet.
     
  • Elektronikus úton, azaz email üzeneten keresztül kéri az adóalany a rá vonatkozó bevallás tervezet megküldését.

Mindkét esetben a magánszemélynek fel kell tüntetnie a kérelmező, azaz az adózó születési időpontját és adóazonosító jelét.

Az adóhivatal a felsorolt három információs csatornán keresztül eljuttatja az adózó részére az adóbevallási tervezetet. Az adózó a tervezet megismerését követően úgy érzi, hogy nem ért egyet a feltüntetett adatokkal, akkor május 20-ig az erre a célra kialakított elektronikus felületen javíthatja, vagy pedig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon keresztül postai úton nyújthatja be a módosítási igényét.

Ha az adózó nem él az adóbevallási tervezet javítási igényével tárgyévet követő év május 20. napjáig, akkor az adóhivatal úgy tekinti az adóbevallási tervezetet, mint amivel az adóalany egyetért és az a továbbiakban megfelel az adózó által benyújtott, általa megállapított adóbevallásnak.

Az a magánszemély, aki nem jut hozzá az adóbevallási tervezett adatainak felülvizsgálatához az önhibáján kívül ezért a bevallást előreláthatóan nem tudja határidőben felülvizsgálni és jóváhagyni, annak bejelentést kell tennie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bevallást és a bevallási késedelmet kimentő igazolási kérelmet.

Az igazolási kérelmet az adóhivatal nem utasíthatja el ha a magánszemély külföldről származó jövedelemmel rendelkezik és a mulasztás alapvetően a külföldről származó jövedelemhez kapcsolódó igazolások beszerzéséből fakad. Ilyen esetben a kimentési kérelem visszaigazolásának bizonyítására az adóhivatal a külföldi adóügyi hatóságtól információkat kér be nemzetközi viszonossági egyezmény alapján.

Amennyiben az adózó elköveti azt a figyelmetlenséget, hogy egy adott tárgy időszakról több adóbevallást is benyújt, úgy az adóhivatal az elsőként benyújtott adóbevallást tekinti mérvadónak. Tehát ha valaki úgy érzi hogy az adóbevallásában helyesbítésre okot adó körülmény merült fel, akkor az elektronikus felületen, vagy pedig nyomtatványon keresztül egy önellenőrzési bevallás formájában helyesbítheti.

A magánszemélyek adóbevallási rendszerének ily módon történő változása automatikusan magával hozza azt, hogy az elkövetkező időben egyre több adóbevallást fog elkészíteni az adóhivatal.

Ezáltal mind a magánszemélytől, mind pedig a munkáltatóról lekerül az az adminisztrációs teher, amely a jövedelemadó bevallások elkészítésével, illetve adóhivatali benyújtásával kapcsolatosan eleddig megjelent.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló, igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök

 

Partneroldalak