2023. szeptember. 24. - Gellért napja van
Banner
Banner
Banner
Így kell áfát fizetni, ha átlépi a határt

Így kell áfát fizetni, ha átlépi a határt

2016. szeptember 19. 11:23

Szakértőnk azt mutatja be, hogyan kell meghatározniuk a cégeknek az áfabefizetés megfelelő helyét, ha termékeikkel átlépik akár az anyaországuk, akár az unió területét.

A közösségi tagállamok közötti piacok nem tudnak egységes piacként működni, így tulajdonképpen önálló államokként jelennek meg a közösségi áfa szabályozás tekintetében is. Ebből fakadóan minden jogi területre kiterjedő céllal rögzíteni kell az országok adózási szempontból meghatározott behatárolt területeit. Alapvetően a felosztásból és a kialakult politikai határokból adódóan létezik a tagállami terület, a közösség területe és az úgynevezett harmadik ország területe.

A különböző tagországok adó elszámolási viszonylataiban a legkardinálisabb kérdés az áfa elszámolás. E tekintetben elsősorban a teljesítést kell meghatározni. Alap esetben amennyiben szállításra nem kerül sor a termékértékesítés során, akkor teljesítés helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol az ügylet időpontjában a termék található (Áfa tv. 25.§). Azon termékértékesítésnél, ahol szállítás is történik, fő szabályként az tekintendő teljesítési helynek, ahol a vevő részére történő szállítás kezdetekor a termék található (Áfa tv. 26.§).

Ez teljes mértékben független attól a ténytől, hogy effektív a fuvarozást a vevő, vagy a szállító, vagy valamelyik megbízásából egy harmadik fél végzi. Előfordul a gyakorlatban olyan eset is, hogy az eladó megbízásából valaki más, harmadik személy fogja összeszerelni az adott terméket. Ilyenkor az Áfa tv. 32. §-a értelmében termékértékesítés a felszerelés, vagy az összeszerelés helyszínén fog megvalósulni.

A szolgáltatások teljesítési helyének meghatározásánál már más szempontok és szabályok érvényesülnek, mint termék értékesítésekor. Szolgáltatások végzése esetén nehezebben lehet hozzákötni a teljesítési helyszínt az ügylethez. Pl. marketing tanácsadás, szakmai speciális tanácsadás, vagy akár egy tervezés tényleges megvalósulási helye szabadon megválasztható, vagy változtatható. Ettől eltérően vannak olyan szolgáltatás típusok ahol a konkrét lokalizációból lehet következtetni a teljesítés helyére, hiszen például ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás esetén az ingatlan földrajzi fekvése determinálja a teljesítés helyét. De ilyen lehet még az előadó művészi tevékenység is. (Áfa tv. 38.§ -49.§)

Minden olyan esetben amikor a szolgáltatás nyújtáshoz egyértelműen hozzárendelhető egy jól meghatározható teljesítési hely, akkor egyértelműen azt kell az áfa szempontjából is teljesítési desztinációnak tekinteni. A szolgáltatások teljesítési helyének meghatározásánál is alapvető cél, hogy ott adóztassák azokat, ahol effektív a szolgáltatás igénybevételére sor kerül.

A szolgáltatások teljesítési helyének meghatározásakor az ÁFA törvény 37. §-a értelmében 2 fontos jellemzőt kell figyelembe vennünk, mégpedig azt, hogy adóalany, vagy nem adóalany veszi igénybe a szolgáltatást. Ennek függvényében kerül meghatározásra a teljesítési hely.

Abban az esetben, ha a szolgáltatásnyújtás adóalany részére történik úgy a főszabály (37.§ (1) bek.); a szolgáltatást igénybe vevő adóalany székhelye, vagy telephelye határozza meg a teljesítés helyszínét. Ez természetesen csak főszabály. Ettől eltérően lehetnek más teljesítési helyek is a szolgáltatás nyújtás típusának függvényében. Ilyen eltérő szolgáltatás típusok például a vásárlok, kiállítások, sport, vagy tudományos oktatási események (Áfa tv. 42.§). A felsorolt esetekben mindig egyedileg kell minősíteni azt, hogy valójában a tevékenység, illetve az események megrendezésére ténylegesen hol kerül sor. Amennyiben ez megállapítható, úgy az minősül a teljesítési helynek.

A szolgáltatások nyújtásánál a teljesítési hely meghatározására a nem adóalanyok esetén a főszabály (37.§ (2) bek.), hogy a teljesítés helyének a szolgáltatást nyújtó székhelyét kell tekinteni. Tehát a különbség az adóalanyok és a nem adóalanyok részére teljesített szolgáltatások nyújtásánál, hogy a teljesülés földrajzi helyének meghatározása eltérő. Az adóalanyoknak a szolgáltatást igénybe vevő adóalany székhelye, míg a nem adóalanyoknak a szolgáltatást nyújtó székhelye a mérvadó teljesítési helyszín, mint fő szabály érvényesül.

Összefoglalva tehát azon vállalkozások akik közösségi termékértékesítést, vagy szolgáltatásnyújtást, mint gazdasági tevékenységet végeznek, minden esetben egyedileg minősítsék, illetve vizsgálják felül az adott ügylethez kapcsolódó áfabeli teljesítés megítélésének jogi hátterét.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök

Partneroldalak