2023. szeptember. 24. - Gellért napja van
Banner
Banner
Banner
Így számoljunk el az árengedményekkel

Így számoljunk el az árengedményekkel

2015. november 23. 14:44

Az árengedmények és akciók önmagukban nagyon népszerűek lehetnek, azonban nem szabad elfeledkezni a könyvelésről sem. Adószakértőnk ezért pontosítja az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

Hogyan jelenik meg a könyvekben, ha árengedményt adunk?

Az árengedményeknek két fajtája ismert: az azonnali és az utólagosan adott. Az azonnali árengedmény lényege, hogy a vásárlással egyidejűleg történik, az ellenőrizhetőség érdekében a számlában indokolt megjeleníteni, a forgalmi adó alapját mindenképp csökkenti. Ez a fajta árengedmény külön nem jelenik meg a könyvekben. Az utólagosan adott árengedményt az értékesítést követően nyújtják, szerződésben előre meghatározottan. Azaz a vevő már az értékesítéskor ismeri a feltételeket, amelyek teljesülése/teljesítése esetén jogosult a kedvezményre. Az így nyújtott árengedmény lehet számlázott vagy számlával nem kísért, ezen utóbbi esetben nem módosítja az áfa alapját. Az engedmény a könyvekben egyéb ráfordításként jelenik meg, ha a mennyiségre való tekintettel adjuk (rabatt), pénzügyi ráfordításként, ha a fizetés előrehozásához kapcsolódik (sconto).

Hogyan befolyásolja az áfát az akció?

A vásárlással egyidejűleg adott árengedmény minden esetben csökkenti a forgalmi adó alapját, praktikusan ennyivel kisebb lesz a számlaérték, ami az áfa alapját képezi. Az utólagosan, előre rögzített feltételek szerint nyújtott árengedmény akkor csökkenti az áfa alapját, ha az eladó döntése függvényében helyesbítő számlát állít ki. Ugyanakkor dönthet úgy is, hogy az utólagosan adott árengedményt nem kíséri számlakorrekció, így az áthárított áfa alapja változatlan marad, a könyvelés bizonylata a szerződésen felül egy értesítő levél lesz. Mindez a felek megállapodásán múlik.

Milyen esetekben lehet számviteli szabálytalanság, ha árengedményt hirdetünk?

Az árengedményeknek mindig előre meghatározottnak kell lenniük, ennek hiányában elengedett követelésnek fognak minősülni, melyek más társasági adó illetve áfa elszámolási következményekkel járnak. Jóllehet közvetlenül bevétel kiesést jelent egy nyújtott árengedmény, azonban az összesített hatásának mindenképp a vállalkozás érdekeit kell szolgálnia, azaz ésszerűnek, életszerűnek kell lennie. Ennek pontos meghatározása általánosságban nem lehetséges, mindig a konkrét eset összes hatásának ismeretében lehet megítélni.

Hogyan könyveljük, ha az akciós áru vásárlásától utólag eláll a vevő?

Bizonyos esetekben –ennek szerepelnie kell az akció meghirdetésében- nincs lehetőség a vásárlástól való elállásra a termék természetéből adódóan. A jogszerű elállást érvénytelenítő számlával kell bizonylatolni. Mivel az elállás a polgári jog szerint visszaható hatályú, így a könyvelésben is az eredeti dátummal kell a sztornírozást elvégezni. Ez alól kivétel az áfa elszámolása, amely a hatályos Áfa tv. alapján az érvénytelenítő bizonylat jogosultnak történő átadásának napján lehetséges.

Hol számoljuk el az akció meghirdetésével kapcsolatos költségeket?

Az akció meghirdetésével kapcsolatban felmerült költségeket a tárgy évi eredmény terhére kell elszámolni, azok elhatárolására abban az esetben van lehetőség, ha az akció több évet érint, így a megtérülés sem várható azonnal. Ha az akció kapcsán felmerült eszköz igény olyan bővítést, felújítást igényel, ami az akciót követően is vállalkozási célra hasznosul, akkor a számviteli elszámolást az általános szabályok szerint kell elvégezni.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök.

Partneroldalak