2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Számlázni csak pontosan, szépen I.

Számlázni csak pontosan, szépen I.

2016. április 5. 16:00

A számlakészítés fontosabb, mint hinné: ha rosszul állítják ki, borítékolható a bírság, ugyanis az adóhatósági ellenőrzés minden esetben a számlára, mint alapdokumentumra épül. Szakértőnk ezúttal az ezzel kapcsolatos részletes tudnivalókat ismerteti. 

Szinte minden bevételszerző tevékenységet folytató vállalkozásnál előfordul a számlakészítés. Ezért érdemes minden adóalanynak tisztában lenni a számlakiállítás szabályaival. Az áfa törvény X. fejezete határozza meg a számla, mint okirat feltételeit. Adattartalmának meg kell felelni az áfa törvény 170.§- ában meghatározott feltételeknek. A számla az, amelyeken keresztül például az adóhivatal is a gazdasági folyamatok, események összességét vizsgálni tudja. Az adóhatósági ellenőrzés minden esetben a számlára, mint alapdokumentumra épül.

Fő szabályként számla kiállítási kötelezettségünk van, ha adóalanyként termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végzünk és a teljesítési hely belföldnek minősül. A törvény taxatíve felsorolja azon kivételeket (áfa törvény 137/A§) az ügyletet teljesítő adóalany székhelye vagy telephelye, vagy szokásos tartózkodási helye a közösség másik tagállamában van és belföldön gazdasági célú letelepedési hellyel nem rendelkezik, így nem érintett a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás feltételrendszerének teljesülésében. Ilyen esetben az ügylet után a termék beszerzőjét, szolgáltatást igénybevevőjét terheli az adófizetési kötelezettség, és a számlát nem a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője bocsátja ki.

A számla kiállítási kötelezettség szempontjából az adóalany szerinti tagállam szabályai alkalmazandók ez esetben. A számla kiállításnál úgy kell eljárni bizonyos esetekben, ahogy az áfa törvény rendelkezései vonatkoznak, ha az ügyletnek meghatározott teljesítési helye a közösség területén kívülre esik és az ügyletet teljesítő adóalany székhelye belföldön van. Így kell eljárni akkor is, ha az ügyletet teljesítő adóalany gazdasági tevékenységének a székhelye belföldön van viszont az ügylet áfa szerinti teljesítési helye a közösség másik tagállamában van. Ilyenkor a termék beszerzőjét, a szolgáltatás igénybevevőjét érinti az adófizetési kötelezettség.

Az adóalany számla kiállítási kötelezettségét teljesítheti papíralapon vagy elektronikusan. Elektronikus számlának minősül minden olyan elektronikus formában kibocsátott számla, mely megfelel az áfa törvény előírásainak. Ilyen lehet pl. az e-mail-ben megküldött számla, a beszkennelt számla (pl. xml formátum és pdf formátum). Az elektronikus számla fogadójának fontos az adattartalom sértetlensége, olvashatósága, és magának a számlának a hitelessége. Ezért ilyen esetben feltétlenül a felek közötti együttműködés létjogosultságára van szükség. Eleve az áfa törvény elektronikus számla kibocsátási feltételnek írja elő a számla befogadó beleegyezésété a digitalizált technikai formátumba.

Az Áfa tv. két olyan eljárást nevesít, amelyek esetében a törvény erejénél fogva elfogadott, hogy az elektronikus számla eleget tesz a számla eredetének hitelességére, adattartalma sértetlenségére vonatkozó követelményeknek:

  • az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti minősített elektronikus aláírással ellátott számla,
  • EDI elektronikus adatként létrehozott és továbbított számla.

Azért tegyük hozzá, hogy jelenleg még a vállalkozások kimenő számláik kibocsátását papíralapon, kézzel írott, nyomdai úton előállított több példányos számla, illetve számlatömb felhasználásával és/vagy számlázó program segítségével, illetve pénztárgéppel végzik. Van először is a nyomdai úton előállított számla, mely nyomtatvány formájában szerezhető be. Csak az adóhatóság által megállapított sorszám tartományoknak megfelelő számla kerülhet alkalmazásra. Erről a NAV honlapjának Adatbázisok rovatán belül van lehetőségünk tájékozódni. Ezeket a nyomtatványokat kizárólag adóalanyok vásárolhatják meg. A nyomtatványok szigorú számadásúnak minősülnek, külön nyilvántartási kötelezettség keretein belül a Szigorú számadású nyomtatványok jegyzékén kell nyilvántartani őket.

Pénztárgépes számla

Számos üzletben a pénztárgépen keresztül állítják elő a számlát. Ennek szabályait az áfa törvény és a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet rögzíti. Ehhez a típushoz tartozik még a taxaméterrel előállított bizonylatolt számla is. A pénztárgép, taxaméter kötelező alkalmazása az esetben merül fel, ahol az adóalanyok kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget nyugta és számla kiállítási kötelezettségüknek. Ilyen például nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, kiskereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, vendéglátás szálláshely szolgáltatással, javítási tevékenységet folytató adóalanyok, nyílt árusítást végző üzletek, bemutatótermek, csomagküldő kereskedelmi vállalkozások, utazási irodák.

Az üzlet fogalmát a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény definiálja. Ezen felül a pénztárgép, taxaméter és a nyugtaadási kötelezettség részleteiről a NAV honlapjának az általános forgalmi adó részében lehet információkat szerezni.

Ne felejtsük el, hogy a taxi szolgáltatást kizárólag taxaméterrel ellátott és rendelkező adóalanyok végezhetnek. A nyugta kibocsátás esetében pedig elsősorban kötelező a gépi kiállítással történő megvalósítás, ez első sorban pénztárgépen keresztül történik, mely direkt hírközlő rendszeren keresztül van az állami adóhatósághoz bekötve, és közvetlen adatlekérdezéssel valósítja meg a rendszer felügyeletet. Elektronikus hírközlő hálózat hiányára tekintettel, kérelemre egyedi mentesítést adhat a NAV. Elbírálás tekintetében pedig a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, mint szakhatóság működik közre.

Fókuszban a számlázó program

A vállalkozások jelentős része viszont számlázó program alkalmazásával készíti számláit. Nagyon fontos, hogy a program kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson. Az adóalanyok csak adóhivatal által jóváhagyott alkalmazható programon dolgozhatnak. Ezen felül a számlázó program használatban vételekor bejelentési kötelezettség terheli őket az adóhivatal felé. Az adóalanynak a számlázó program által elkészített számlát nemcsak papírra nyomtatott módon, hanem elektronikus adatállományként is meg kell őriznie. Még pedig oly módon, hogy alkalmas legyen adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkció ellátására, mely nem egyéb, mint adatexport az adóhatósági ellenőrzéshez.

Mindegy milyen formátumban állítjuk ki számlánkat, tehetjük az idegen nyelven is. A fontos az, hogy a számla kibocsátónak kell gondoskodni az adóhatósági vizsgálat során a hiteles magyar nyelvű fordításról.

A számlázási szabályokról szóló leírásunkat folytatjuk a következő cikkünkben.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök.

Partneroldalak