2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Számlázni csak pontosan, szépen III.

Számlázni csak pontosan, szépen III.

2016. április 22. 11:48

Szakértőnk számlázási sorozatunk következő részében a nyugtaadás ás számlázás helyes elvégzését és könyvelését ismerteti, persze csak akkor kattintson, ha elkerülné a büntetéseket!

A terméket vásárló vagy a szolgáltatást igénybe vevő, aki nem adóalany és a teljesítés napjáig készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kiegyenlíti azok ellenértékét és a számla kibocsátását nem kéri, úgy nyugtával fogják számára bizonylatolni a pénzügyi rendezést. Ez maximum 900 000Ft-os bruttó értékhatárig működik nyugtával, e felett az adóalany számlát köteles kibocsátani.  A vásárló ettől eltérően alacsonyabb értékhatár esetén is kérhet számlát a nyugta helyett. Ne felejtsük el, hogy a nyugtával történő pénzeszköz átadás bizonylatolása kizárólag adóalany, mint szolgáltató vagy termékértékesítő és nem adóalany magánszemély között jöhet létre.

Amennyiben adóalanyok vesznek igénybe szolgáltatásokat vagy vásárolnak termékeket úgy számukra a csak nyugtával történő bizonylatolási forma nem elfogadható. Minden esetben számlát és a számlához kapcsolódó nyugtát vagy pénztárbizonylatot kell kérniük a kibocsátótól, mert csak így dokumentálhatják szabályszerűen a könyveikben.

Nyugta lehet papíralapú vagy elektronikus. A nyugta formai követelményének meg kell felelni az áfatörvény előírása mellett a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet előírásainak is. Ez gyakorlatilag a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló rendelete. Ebben a jogszabályban határozzák meg azokat az eseteket, amelyekben az adóalany köteles a nyugtaadási kötelezettségét a pénztárgép alkalmazásával teljesíteni. A nyugtát magyar nyelven lehet kiállítani. A papíralapú nyugtákat nyomdai úton állítják elő. Ezeket szigorú számadású nyomtatványként zárt kimutatható rendszerben kell kezelni. Nyilvántartásuk nemcsak az adóalany számára kötelező, hanem a nyomda, a forgalmazó és az adóhivatal is számon tartja az előállított tömböket. Ebből következik, hogy minden egyes papíralapú nyugta elektronikus nyilvántartási formában fellelhető az adóhatósági adatbázisokban. Ezen információk lekérése az adóhatósági honlapon lehetséges.

A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítéséhez on-line adatkapcsolatra van szükség, hiszen jogszabályi kötelezettség alapján a pénztárgépek közvetlenül be vannak csatlakoztatva az adóhivatalhoz. Az adóhivatalnál a pénztárgépek üzemeltetését felügyelő szoftver olyan tapasztalati és önfejlesztő algoritmusokkal van ellátva, amelyek a forgalom generálódásának ütemét értékelik és annak harmonizációját értelmezik.

Nyugtaadási kötelezettség alól bizonyos adóalanyoknak van mentessége. Ilyenek a sajtótermék értékesítéssel foglalkozó vállalkozások, a kezelő személyzet nélküli automata berendezések útján történő termékértékesítések illetve szolgáltatásnyújtások, mint pl. ital automaták, utazási jegyértékesítők, tenyérjósló gépek, jellemzően áruházakban elhelyezett, gyerekek szórakoztatására szolgáló elektronikus játékok, mint például hintalovak stb.

A nyugtának a következő adatokat kell tartalmaznia:

  • kibocsátás kelte,
     
  • a termékértékesítésének vagy a szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke,
     
  • a nyugta kibocsátójának adószáma, neve és címe
     
  • a nyugta sorszáma

Abban az esetben, ha a nyugtán megjelent szolgáltatás igénybe vétele eltér a nyugta kibocsátás időpontjától, mert az olyan időpontot jelöl, amely későbbi, akkor a nyugta kibocsátásának dátuma helyett a felhasználás időpontját elegendő feltüntetni. Ez csak abban az esetben érvényes, amikor a szolgáltatás igénybevételére jogosító időpont később van, mint a nyugta kibocsátásának kelte. Tehát, amikor a nyugtát alkalmazzák külön szolgáltatási jegy helyett. Pl. amikor két nap múlva a szoláriumi szolgáltatás igénybevételéhez fel kell mutatnunk a jogosultságunkat bizonyító nyugtát.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök

Partneroldalak