2023. szeptember. 24. - Gellért napja van
Banner
Banner
Banner
Társasági formák az Egyesült Királyságban

Társasági formák az Egyesült Királyságban

2016. november 16. 13:04

Vállalkozását érdekli az Egyesült Királyság nyújtotta lehetőségek? Szakértőnk most bemutatja az ottani társasági formákat és jellemzőiket.

Jelen pillanatban még az Egyesült Királyság még az Európai Unió tagja, a tagsági népszavazásból fakadóan ez az állapot hamarosan meg fog változni és az ország kiválik a közösségből. Következményként vélhetően egyfajta önálló, gazdaságilag szegregáltabb, bürokratikus korlátokkal teletűzdelt működési mechanizmus veheti majd kezdetét.

Az Egyesült Királyságra eddig is jellemző volt, hogy egyedi, csak rá jellemző rendszerekben gondolkodott, így gazdasági szerveződés terén is némileg eltérő társasági formákkal, illetve adózási rendszerrel operált, mint az unió többi tagállama.

Az Egyesült Királyság társasági formái

Léteznek korlátozott felelősségű társaságok, valamint korlátlan felelősségű társaságok. Általában a gyakorlatban a legnépszerűbbek a korlátozott felelősségű társaságok azaz a Limited Company-k. Ezeknek két fő változata ismeretes a Public Limited Company, valamint a Private Limited Company. Ezen felül vannak a korlátlan felelősséggel bíró társaságok az Unlimited Companyk. A korlátlan felelősségű társaságoknál a tagok a vagyonukkal felelnek a gazdasági tevékenységből hátra maradt adóságok rendezésért. Az Egyesült Királyságban a vállalat tulajdonosa, vagy igazgatója nem rendelkezik automatikusan munkavállalási engedéllyel azáltal, hogy céget alapított vagy vezet, hanem külön eljárás során kell megszerezni a jogosultságot a munkavégzéséhez.

Az Egyesült Királyságban a társasági formák a következők:

- LTDs (Privát Limited Company by shares)

Ez gyakorlatilag hasonló, mint a magyar Kft. vagy Zrt. A tulajdonosok a társaság tőkéjét részvények formájában birtokolják és felelősségük kizárólag a bevitt összeg erejéig terjed. Mivel a tulajdonosi viszony az LTD esetében részvényben testesül meg, ezért elsősorban a hazai gyakorlatban ezt a Zrt.-nek megfelelő társasági formának tekintjük. A tulajdonos külső nyilvános vásárló részére nem adhat át részvényeket. Az LTD alapításához nincs minimális tőke követelmény így akár 1 £ alaptőkével és megalapítható az akár egyszemélyes társaság.

 • A részvényesek az alaptőke értékéig felelnek a cég gazdálkodásáért. A tulajdonos bármilyen természetes személy lehet és nem szükséges hozzá angliai lakcímmel rendelkeznie. A tulajdonos lehet a kijelölt igazgató is, munkát viszont csak munkavállalási regisztráció, illetve engedély birtokában végezhet. Az igazgató személye azért fontos, mert ő az, aki jogosult eljárni ügyintézés során például bankszámla nyitás, vagy egyéb hivatalos ügyek intézése.
   
 • Társasági adózás szempontjából 20 % nyereségadó kulcs terheli, ha az adózási eredmény nem éri el a 300 000 fontot. Amennyiben e felett van akkor pedig 27 %.
   
 • az LTD -k közösségi adószámot igényelhetnek. A közösségi adószám igénylés feltétele pedig az, hogy az adott adóalany az áfa körbe regisztrálva legyen. Az Egyesült Királyságban akkor lehet bekerülni az áfa körbe, ha az éves árbevétel elérte a 81 000 fontot.

- LTDg (Privát Limited Company by guarantie)

 • ez gyakorlatilag a magyar Kft. megfelelője, azzal a különbséggel, hogy az Egyesült Királyságban nincs kötelező törzstőke minimum, így az alapításkor nem feltétlenül kell befizetnie vagy valamilyen, például apport módon hozzájárulnia a társaság működéséhez a tulajdonosoknak. A társaság fizetésképtelenségéről rendelkezni kell azért, annak anyagi fedezetét a tulajdonosok már eleve a társaság javára bocsáthatják, vagy feltételes módon felkínálhatják.
 • adózási szempontból hasonló, mint a Privát Limited Company by shares.

- Public Company Limited by shares

 • ez gyakorlatilag a magyar nyíltkörűen működő részvénytársaság egyesült királysági megfelelője. Itt a kötelezően előírt jegyzet tőke minimum 50 000 £. Ami gyakorlatilag  megfelel a magyar 20 millió forintos alaptőke előírásnak. Egyéb tekintetben és vonatkozásban egyezik a többi LTD működésének előírásaival.

- Partnership

 • ebben a vállalkozási formában két vagy több ember vállalkozik arra, hogy üzletszerű tevékenység révén fogyasztói igényeket elégítsenek ki és profitot érjenek el. Ez a vállalkozási forma nem minősül jogi személyiségének, ezért a tulajdonosok személyes vagyonukkal felelnek a vállalkozás által hátrahagyott ki nem elégített kötelezettségekért. Jellemzően családi baráti társaságok népszerű vállalkozási formája.

- LP (Limited Liability Partnership)

 • ez egy 2001 óta elérhető speciális struktúrájú vállalkozási forma. A tagok korlátolt felelősséggel rendelkeznek. Működésük és alapításuk bonyolultabb, mint egy normál vállalkozási forma, hiszen főként a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó követelményeknek kell megfelelniük. Elsősorban a cégbíróságon kell bejegyezni őket. Az LP-t jellemzően több szereplő alapítja: ez vagy több cég, vagy magánszemély. A tagok lehetnek a világ bármely pontján bejegyzett gazdasági társaságok, vagy természetes személyek. Fő korlátozás, hogy jogszerű üzletvitelt kell folytatniuk profit reményében.
   
 • az LP-nek folyamatosan működni kell. Nem lehetséges, hogy akár átmenetileg is passzív állapotban lévő, szunnyadó vállalkozásként egyfajta „polc cégként” létezzen.
   
 • az ilyen vállalkozásoknak az európai uniós irányelveknek (4-es és 7-es) megfelelően pénzügyi jelentést is be kell nyújtani évente a cégbírósághoz. Adózás szempontjából a vállalkozási formánál speciális eljárás van, ami azt jelenti, hogy a bevételek után nem a társaság fizeti az adót, hanem a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában az adó illetékességük területén fogják azt megtenni.
 • amennyiben az LP nem végez az Egyesült Királyság területén gazdasági tevékenységet, bevételei nem onnan származnak és a tulajdonosok sem helyi lakosok, úgy nem kell adóbevallást készíteniük az adóhivatal felé. Ezekből a feltételekből következtethető, hogy az LP-t elsősorban nem a helyi lakosok számára találták ki, hanem az olyan nemzetközi gazdasági ügyletekhez, amelyek nem érintik az Egyesült Királyságot. Mivel az LP az Egyesült Királyságban nem adózik, így alapjáraton nem is rendelkezik ott adó illetőségigazolással. Szert tehet adó illetőségre, ha bejelentkezik adóalanynak, mint pl. az olyan ügyvédi iroda, ahol több magánszemély ügyvéd összeáll és közösen alapítanak egy LP-t és üzemeltetik azt, de adózás tekintetében a bevételek után a tagok külön-külön magányszemélyként adóznak.
   
 • az LP- k kötelesek mérleget és eredmény levezetést készíteni minden pénzügyi évben, ezért az elszámolásaik nyilvánosak és átláthatóak bárki számára.
   
 • mentes a könyvvezetési kötelezettség alól az a kicsi minősítést kapott LP melynek eszköz állományának bruttó értéke nem lépi túl a 3,26 millió fontot, az árbevétele a 6,5 millió fontot, valamint 50-nél nincs több alkalmazottja.

Érdemes még pár mondatot említeni az LP-k áfa-státuszáról. Mivel kizárólag a cégbíróságon regisztrált vállalkozásnak minősülnek, így nem rendelkeznek olyan adószámmal mely lehetőséget biztosítana számukra a belföldi forgalomból, vagy nemzetközi ügyletekből fakadó általános forgalmi adó kezelésének elszámolására. Az LP-k regisztrálhatók Áfa alanyként is, de akkor státuszuk megváltozik és negyedévente el kell számolniuk az adóhivatallal a kalkulált adójukkal. Az egyesült Királyságbeli LP üzemeltetése jellemzően IT, tanácsadási, vagy kereskedelmi területen tevékenykedő nemzetközi viszonylatokban működő, határokon átnyúló vállalkozásoknak kedvező konstrukció. Ha egy ilyen vállalkozás optimálisan van kitalálva, felépítve akkor nemzetközi viszonylatban a külvilág számára igazolni tudja a jelenlétét az Egyesült Királyságban.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök

Partneroldalak