2021. szeptember. 24. péntek - Gellért napja van
Banner
Banner
Banner
A csődkezelés jogi alapszabályai

A csődkezelés jogi alapszabályai

2014. június 24. 12:05

A csődkezeléssel kapcsolatos alapszabályokra vonatkozó olvasói kérdésekre válaszol jogi szakértőnk. 

Mi a teendő akkor, ha a partnerünk csődeljárást jelent be maga ellen?

A csődeljárás iránti kérelemmel partnerünk a vele szemben fennálló hitelezői igények kielégítésére kér fizetési haladékot. A bírósági kérelemben fel kell sorolnia hitelezőit, a fennálló tartozásait, azok esedékességét, valamint azt, hogy mely hitelezői követeléseket ismer el és melyeket vitat. Ha a bíróság a kérelmet nem utasítja el a csődeljárás elrendelését a Cégközlönyben teszi közzé. Ettől kezdve az adós társaság cégneve mellett a „cs. a.” toldat kerül feltüntetésre. Amennyiben tehát partnerünk cégkivonata tartalmazza a fenti bejegyzést, úgy biztosak lehetünk benne, hogy a csődeljárás folyamatban van. A hitelezőknek a bírósági végzés kézhezvételét követő 30 napon belül kell fennálló követeléseiket - nyilvántartásba vételi díj megfizetésével egyidejűleg - bejelenteniük az adósnak és a vagyonfelügyelőnek.

Köteles-e erről a partner bennünket értesíteni?

Igen. Partnerünk a csődeljárást elrendelő végzés közzétételétől számított 5 munkanapon belül, közvetlenül köteles értesíteni minket. Emellett fel kell hívnia a hitelezőit - országos napilapban – arra, hogy követeléseiket 30 napon belül jelentsék be, és egyben a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat a bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára történő átutalással fizessék meg.

A határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

Hol nézhetünk utána annak, hogy mely cégek ellen folyik csődeljárást?

Amennyiben a csődeljárást a bíróság jogerősen elrendelte az arról szóló végzést az adós nevével a Cégközlönyben teszi közzé. Ezt követően az adós cég neve mellett a cégkivontbancs.a.” toldat kerül feltüntetésre. Partnerünk cégkivonatát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapjáról magunk is letölthetjük.

A jogerősen még el nem bírált csődeljárás vagy felszámolási eljárás iránti kérelmekről az Országos Bírósági Hivatal vezet elektronikus nyilvántartást. A nyilvántartást vezető szervezettől bármely, gazdálkodó szervezet - igazgatási szolgáltatási díj ellenében - igazolást kérhet arról, hogy nincs ellene benyújtva jogerősen még el nem bírált csődeljárás vagy felszámolási eljárás iránti kérelem.

Ha nagy összegű kintlévőségeink vannak a csődeljárást kérő partnernél, mit kell tennünk ahhoz, hogy legyen esélyünk azok behajtására?

Partnerünk felé fennálló követelésünket, és annak lejártát - a  csődeljárásról szóló végzés kézhezvételét követő 30 napon belül - be kell jelentenünk a bíróság által kirendelt vagyonfelügyelőnek és az adósnak, egyidejűleg meg kell fizetnünk a nyilvántartásba vételhez szükséges díjat (a nyilvántartásba vételi díj a hitelezői követelés 1%-a, de legalább 5000 forint és legfeljebb 100 000 forint). Ezt követően a vagyonfelügyelő a jogszabályban foglaltak szerint besorolja a hitelezői követeléseket. Tekintve, hogy a tartozások kifizetésének sorrendjét törvény szabályozza, így azok behajthatósága nem feltétlen kintlévőségeink összegszerűségétől, mint inkább jellegétől függ (pl.: elismert vagy vitatott követelés). A besorolásról és a nyilvántartásba vett követelés összegéről az adóst és a hitelezőket haladéktalanul értesíteni kell, és időt kell biztosítani számukra, hogy arra vonatkozóan észrevételt tehessenek. Amennyiben a nyilvántartásba vétellel nem értünk egyet kifogást terjeszthetünk elő az illetékes bíróságon.

Milyen kitételeknek kell szerepelniük a szerződésekben ahhoz, hogy minél nagyobb esélyünk legyen a partner esetleges csődje esetén a behajtásra? 

A  csődeljárásban a követelések kielégítésének sorrendjét a jogszabály határozza meg, így azt a szerződésünkben sem tudjuk másképp szabályozni. 

 

Dr. Koch Beáta.európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított. 

Partneroldalak