2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
A vételi jog

A vételi jog

2015. május 29. 19:46

Jogi szakértőnk az adásvétel egyik speciális formájával, a vételi joggal kapcsolatos kérdésekre válaszolt. 

Mit jelent az opciós, vagy vételi jog? Milyen feltételeknek kell megfelelnie a vételi jogról szóló szerződésnek?

A vételi jog alapján annak jogosultja egyoldalú nyilatkozattal akkor is megveheti a dolgot, ha a tulajdonos azt nem akarja eladni.

„Ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve szerződéssel vételi jogot alapít, a jogosult a dolgot a szerződésben meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja” (6:225. §). 

A vételi jog esetén az adásvétel egyik speciális formájával találkozunk, ahol a vételi jog jogosultja egyoldalú nyilatkozattal vásárolja meg a dolgot az tulajdonostól. A vételi jogról szóló megállapodást minden esetben írásba kell foglalni. Ennek megsértésével kötött szerződés semmis, ezért joghatás nem fűződhet hozzá.

Amennyiben a vételi jog ingatlanra vonatkozik és az az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül, a bejegyzéssel e jog dologi hatályúvá válik, és hatályos mindenkivel szemben, aki a bejegyzést követően az ilyen dolgon valamilyen jogot szerez. A jogszabály ezt a rendelkezést az ingatlan-nyilvántartáson túl az egyéb közhiteles nyilvántartásokra is kiterjeszti.

A vételi jog kötelezettje köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a vételi jog gyakorlását meghiúsítaná vagy korlátozná.

A vételi jognak van-e időbeli korlátja?

A vételi jog időbeli korlátaira vonatkozó rendelkezéseket az új Ptk. nem tartotta fenn, így nem szükséges a továbbiakban a határozatlan időre kikötött vételi jog legfeljebb 5 éves időtartamban történő limitálása sem. A jogszabály indokolása szerint az időben korlátlan vételi jog csakis e jog kötelezettjének érdekeit sérti, aki viszont a jog létesítésekor, mint fél olyan helyzetben van, hogy beépítheti a szerződésbe az érdeke védelmében szükséges időbeli garanciákat.

Hogyan határozható meg a vételár, ha még nem tudjuk, hogy a jövőben mennyit fog érni az opció által érintett üzletrész?

A vételi jogról szóló megállapodást írásba kell foglalni, és a szerződésben meg kell határozni a vételi jog tárgyát képező dolog vételárát. A vételárat nem kötelező pénzösszegben meghatározni, hanem bármely módszer elfogadható, amellyel a teljesítés időpontjában a fizetendő vételár a felek által meghatározható.  Ez lehetőséget ad a feleknek arra, hogy kiküszöböljék a vételi jog létesítése és e jogok gyakorlása között időben bekövetkező árváltozásokból eredő kockázatot.

Mit jelent az elővásárlási jog?

Ez a jogosultság a tulajdonos rendelkezési jogát, a vételi joggal ellentétben nem korlátozza, mert a dolgot a tulajdonos saját döntése alapján idegenítheti el, de szerződési szabadságát mégis korlátozza az elővásárlási jog abban az értelemben, hogy nem választhatja meg szabadon a szerződő partnerét, hanem amennyiben az elővásárlásra jogosult él elővásárlási jogával, úgy a tulajdonosnak ugyanolyan feltételekkel vele kell szerződéses viszonyra lépnie.

Az elővásárlási jog érvényesülését a jogszabály oly módon kívánja biztosítani, hogy a tulajdonos számára kötelezővé teszi a harmadik személytől származó vételi ajánlat elővásárlásra jogosulttal történő közlését. Addig, amíg a jogosult joggyakorlására nyitva álló idő nem telik le, nem engedi meg a harmadik személy és a tulajdonos közötti szerződéskötést. 

Milyen esetben lehet megtámadni egy vételi jogról szóló szerződést?

Legfontosabb, hogy a megállapodást írásba kell foglalni. Ezen formai követelmény megsértésével kötött szerződés semmis. Vagyis a szóbeli megállapodás nem hozhat létre jogosultságot a vételi jog gyakorlására. Semmis a vételi szerződés akkor is, ha annak célja biztosíték nyújtása.

Megtámadható a szerződés akkor is, ha nem határozták meg benne a felek konkrétan a vételi jog tárgyát, illetve a vételárat. 

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak