2021. szeptember. 24. péntek - Gellért napja van
Banner
Banner
Banner
Az adóbevallás és a járulékfizetés jogi rejtelmei

Az adóbevallás és a járulékfizetés jogi rejtelmei

2014. június 5. 12:46

Az adóbevallással és járulékfizetésekkel kapcsolatos olvasóii kérdésekre válaszolt jogi szakértőnk.

Milyen jogi következményekkel jár a munkáltatóra nézve az, ha nem adja ki időben az igazolást az adóbevalláshoz?

A Munkáltató adatszolgáltatási kötelezettsége törvény írja elő. A vonatkozó jogszabály szerint a munkáltató olyan igazolást köteles kiállítani, amelyből kitűnik a munkavállaló bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, adó, járulék, valamint a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék alapjául szolgáló összeg, illetve a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék, valamint a levont adó, adóelőleg, járulék. A kiadott igazoláson, fel kell tüntetni - amennyiben volt ilyen - az adóelőleg megállapításakor figyelembe vett családi adókedvezmény összegét is.

A Munkáltató az összesített igazolást: évet követő január 31-ig köteles kiadni (eddig az időpontig kell a munkavállalónak is jeleznie a munkáltató felé, hogy a munkáltatói adómegállapítást kéri, vagy önadózóként maga készíti el és nyújtja be az adóbevallását).

Az olyan igazolást, amelynek alapján az adózó a bevételét, az adóalapját vagy az adóját csökkentheti: a kedvezményre való jogosultság keletkezésének időpontjában, de legkésőbb az adóévet követő év február 15-ig kell kiadni (2014-ben a 15.-e szombati napra esett, ezért a határidő február 17. hétfő volt).

Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben megszűnik, a munkáltató az adóévben általa kifizetett jövedelemről és a levont adóelőlegekről szóló igazolást a munkaviszony megszűnésének időpontjában köteles kiadni. (Az igazolásnak tartalmaznia kell az adóéven belüli előző munkáltató által közölt adatokat is).

Amennyiben a munkáltató elmulasztja a fentieket teljesíteni úgy mulasztása bírsággal szankcionálható. A bírság mértékéről szintén az Art. rendelkezik. Az a munkavállaló, aki nem kapja meg időben a szükséges igazolásokat, az adóbevallása elkészítéséhez ezt jelezni köteles az adóhivatal részére. Amennyiben bizonyíthatóan a munkáltató hibájából nem kerül a munkavállaló kezéhez az igazolás a fenti határidőkben, úgy az ebből eredő károkért a felelősség a munkáltatót terheli.

Miként járjunk el, ha több munkahelyről kell összegyűjtenünk az igazolásokat?

A munkáltatóknak 2014. január 31. napjáig ki kell adniuk az előző évre vonatkozó igazolásokat. Ezeket összegyűjtve önadózóként kell önállóan adóbevallást benyújtanunk a 1353 nyomtatványon - elektronikus vagy postai úton- erre 2014. május 20. éjfél volt a határidő.

Átterhelhető- e az esetleges bírság a munkáltatóra, ha nem adta ki időben az igazolást?

Az igazolás kiállítása, és annak kiadása a munkavállalónak  a munkáltató kötelezettsége, így annak elmulasztásából eredő károkért is ő felel. Amennyiben az igazolás hiánya okozza az adóbevallás elkészítésének ellehetetlenülését úgy azt – igazolható módon - jelezni kell az adóhivatal felé. Ez tipikusan olyan mulasztás, mely az érdekkörön kívül álló esemény bekövetkeztéből fakad. Ebből adódóan igazolási kérelmet benyújtva, az adóhivatal nem szankcionál bennünket.

Ha az igazolásból az derül ki: nem fizették be utánunk a járulékokat, akkor milyen jogi eszközök vannak arra, hogy a munkáltatót rákényszerítsük a kötelezettségei teljesítésére?

A munkavállaló és a munkáltató jogviszonyában nincs lehetősége a munkavállalónak arra, hogy kikényszerítse a munkáltató járulékfizetési kötelezettségének teljesítését.  Amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy a munkáltató nem fizeti meg a tőlünk levont adókat, és a fizetendő járulékokat, úgy azt jeleznünk kell az adóhatóság felé, majd az abból eredő kárunk megtérítését peres úton  érvényesíthetjük a munkáltatóval szemben.  

A munkáltatóval kötött szerződésünknek melyik az a része, amelyik meghatározza mely járulékokat kötelesek utánunk befizetni, és milyen megfogalmazásnak kell itt szerepelnie ahhoz, hogy ezt a munkáltató ne mulaszthassa el?

A munkáltató és a munkavállaló között munkaszerződés jön létre, mely a Munka törvénykönyvén alapul. Az MT nem rendelkezik a munkáltatóra vonatkozó adózási kérdésekről és az adók megfizetésének módjáról. Az adók és járulékok megfizetése a munkáltató egyéb jogszabályokon alakuló kötelezettsége (Tbj,. Art, Szja) Alapvetően nem kellene, hogy kérdéses legyen az a tény, hogy a munkáltató megfizeti-e utánunk a tőlünk levont adókat. Ezért erről külön nem kell rendelkezni a munkaszerződésben. Ha szándékosság gyanúja merül fel a meg nem fizetett járulékok és adók tekintetében, úgy azt a nyomozóhatóságnak kell jelezni.

 

Dr. Koch Beáta.európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított. 

Partneroldalak