2023. szeptember. 24. - Gellért napja van
Banner
Banner
Banner
Csak így lehet kirúgni valakit munkahelyéről

Csak így lehet kirúgni valakit munkahelyéről

2016. október 7. 11:25

Jogi és anyagi szempontból sem mindegy, hogyan válunk meg munkahelyünktől, ráadásul a főnök sem rúghat ki csak úgy, kedve szerint. Szakértőnk most a legfontosabb felmondási vagy épp elbocsátási tudnivalókra világít rá.

Természetesen, mint minden egyes szerződéses jogviszony esetén a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik a munkaviszonyt. A közös megegyezés  feltétele, hogy azt írásba kell foglalni, és abból kétséget kizáróan megállapítható kell legyen, a feleknek a munkaviszony megszüntetésére irányuló egybehangzó szándéka és a jogviszony megszűnésének időpontja.

Amennyiben a munkáltató szeretne megválni az alkalmazottjától és megszüntetni a vele való munkakapcsolatot, úgy azt a munkáltató felmondás és az azonnali hatályú felmondás útján tudja megtenni. Ebben az esetben a munkáltatót indokolási kötelezettség terheli.

Fontos tudni, hogy a felmondás indoka  kizárólag a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

A felmondásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie.

A megszüntető jognyilatkozat indokának valóságtartalmát és okszerűségét vita esetén a nyilatkozattevőnek, vagyis a munkáltatónak kell bizonyítania.

A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandóság, szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt. A felmondási tilalomba ütköző felmondás jogellenes.

Azonnali hatályú felmondásra akkor van lehetősége a munkáltatónak, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Itt fontos szerepe van az azonnali hatályú felmondás alapjául szolgáló okról való tudomásszerzés időpontjának.

A munkáltató indokolás nélküli azonnali hatályú felmondással csak próbaidő alatt vagy határozott idejű munkaviszony fennállása esetén szüntetheti meg a munkaviszonyt. Ez utóbbi esetben a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy - ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb - a hátralévő időre járó távolléti díjra.

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak