2021. szeptember. 24. péntek - Gellért napja van
Banner
Banner
Banner
Így szabadulhat meg cégtársától törvényesen

Így szabadulhat meg cégtársától törvényesen

2016. április 15. 15:29

Megromlott barátság, válás és halál miatt is előfordulhat, hogy nem kívánunk tovább együtt dolgozni egy üzlettárssal. Hogy mit lehet ilyenkor tenni? Erre válaszolt jogi szakértőnk. 

Mit tehetünk akkor, ha a cégtárssal összerúgja a többi a port és nem szeretnének vele többet közös vállalkozást?

Ilyen esetben van lehetőség a tag kizárására. Ezt az érintett tag ellen indított keresettel lehet megtenni, egy esetleges bírósági határozat alapján. Akkor dönthet így a bíróság, ha a tag társaságban való maradása a társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné. A kereset megindításához a legfőbb szervnek az összes tag legalább háromnegyedes többséggel meghozott, a kizárás okát megjelölő határozata szükséges. Értelemszerűen az érintett személy nem szavazhat.

Mi a teendő, ha a cég önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezetőjét vissza kell hívni és meg kell akadályozni további működését?

A jogi személy tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.  Ez után be kell jelenteni a cégbíróságnál, hogy a tisztséget már más látja el.

Mit kell tenni akkor, ha a cég veszteségspirálba kerül, és a tulajdonosoknak kell pótolni a veszteséget?

A társasági szerződés feljogosíthatja a taggyűlést arra, hogy az esetleges veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára. Ilyenkor meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, aminek befizetésére a tag még kötelezhető, valamint a pótbefizetőség gyakoriságát. Ha a társasági szerződés engedélyezi és szabályozza ezt a kérdést, akkor ez egy lehetőség a veszteségspirál orvoslására.

Az a házastárs, aki ugyan nem tagja a cégnek, igényt formálhat-e a társa részesedésére?

Erre válás esetén kerülhet sor, házassági vagyonjogi perben. Ez esetben, ha a tag az üzletrészét házastársi közös vagyonban szerezte, a bíróság a nem tag házastárs kérelmére juttathat társasági üzletrész vagy üzletrészhányadot számára.

Ha ne adj’ Isten az egyik cégtárs meghal, mit tehetnek a többiek, ha az elhunyt örököseivel nem akarnak közös üzletet?

Az örökös – az örökösi minőség igazolásával – kérheti az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe való bejegyzését. Azonban az ügyvezető megtagadhatja ezt, ha a társasági szerződés rendelkezései szerint az erre jogosult személyek az üzletrész magukhoz váltásáról az örökös bejegyzési kérelmének hatályossá válásától számított 30 napos határidőn belül (semmiképp nem lehet hosszabb a határidő, a társasági szerződés rendelkezései szerint sem) tiltakoznak és az üzletrész forgalmi értékét az örökösnek kifizetik.

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak