2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Így szerződjön tömegekkel

Így szerződjön tömegekkel

2015. december 22. 16:49

Ugye Ön is tudja mi az, amivel már minden ember találkozott, de még bizonyítottan egyetlen élőlény sem olvasta el? Pontosan! Az Általános Szerződési Feltételek, amivel gyakorlatilag bárkit könnyen át lehetne verni, ezért jogi szakértőnk elmondja, mire figyeljünk oda mindenképp - akár mi fogalmazzuk, akár velünk íratnák alá.

Milyen esetekben van szüksége egy cégnek általános szerződési feltételekre?

Az Általános Szerződési Feltételek elnevezést a hétköznapi életben csak ÁSZF-ként ismerjük. A gazdasági életben azok a cégek alkalmaznak ÁSZF-t, akik egyszerre sok ügyféllel kötnek szerződést. Amikor egy nagyobb szolgáltatóval  szerződünk, mi is tapasztalhattuk már, hogy a szolgáltató nem kezdi el pontról pontra végig tárgyalni velünk a szerződés minden egyes rendelkezését, általában csak az egyedi feltételeket egyezteti le velünk. A szerződés egyéb és általánosságban minden szerződő félre vonatkozó rendelkezéseit az ÁSZF tartalmazza.

A Ptk. 6:77. § (1) bekezdése értelmében általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Az internetes oldalakon milyen szabályok szerint szerződhetünk, "írathatjuk alá" az ÁSZF-et?

Az interneten vagy elektronikus úton történő szerződéskötés esetén az elektronikus utat biztosító fél köteles a szerződés megkötését megelőzően a másik felet tájékoztatni:

  • a szerződéskötés technikai lépéseiről;
  • arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az elektronikus utat biztosító fél rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
  • azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják;
  • a szerződés nyelvéről; és
  • ha ilyen létezik, arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak elektronikus hozzáférhetőségéről, amelyet az elektronikus utat biztosító fél magára nézve kötelezőnek ismer el.

A szolgáltató köteles továbbá az általános szerződési feltételeit olyan módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. Az elektronikus utat biztosító fél köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül.

Milyen elemeket kell kötelezően tartalmaznia az ÁSZF-nek?

Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől.

Milyen elemeket tilos beleszőni az ilyen dokumentumba? (pl. vettem egy poharat, a webshopos ÁSZF-ben azonban benne volt, hogy cserébe ingyen odaadom a házamat...)

A Polgári törvénykönyv rendelkezései szerint tisztességtelen az az általános szerződési feltétel, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg. Ennek megállapításakor vizsgálni kell a szerződéskötéskor fennálló minden olyan körülményt, amely a szerződés megkötésére vezetett, a kikötött szolgáltatás rendeltetését, továbbá az érintett feltételnek a szerződés más feltételeivel való kapcsolatát. Ily módon a nyilvánvalóan feltűnő értékaránytalanság kikötése tisztességtelen szerződési feltétel, amely fogyasztói szerződés esetén a semmisség jogkövetkezményét vonja maga után.

Milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhet az, aki úgy véli, szabálytalan eljárással találkozott?

Az általános szerződési feltételként a szerződés részévé vált tisztességtelen szerződési feltételt a sérelmet szenvedett fél bíróságon megtámadhatja.

A fogyasztókkal kötött szerződésekkel kapcsolatban a jogszabály szigorúbb követelményeket támaszt, ezért a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben az általános szerződési feltétel és a vállalkozás által előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel tisztességtelen voltát önmagában az is megalapozza, ha a feltétel nem egyértelmű. Az ily módon a szerződés részévé váló tisztességtelen szerződési feltétel semmis. Semmiségre pedig bárki határidő nélkül hivatkozhat a bíróság előtt.

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak