2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Jogi segítség adakozó kedvű cégeknek

Jogi segítség adakozó kedvű cégeknek

2015. augusztus 7. 14:41

Legyen az adókedvezmény, társadalmi felelősségvállalás, vagy puszta jószándék, számos jó indok lehet az adományozásra, támogatásra. Jogi szakértőnk összegyűjtötte az ezzel kapcsolatos szabályokat. 

Milyen vállalat számára adott a jótékonykodás, adományozás lehetősége? A támogatásnak milyen módjai léteznek?

Adományozó az, aki adományt ad, viszont a cégek többsége az igénybe vehető kedvezmények okán adományoz.

Vállalati támogatások esetén különbséget lehet tenni adományozás, szponzoráció, és mecenatúra között.

Adományozás (pénz, természetbeni, szolgáltatás, stb.) esetében a támogató ellenszolgáltatás nélkül biztosítja adományát. A vállalatot, ha a törvényi előírások szerinti adományt nyújt, társasági adókedvezmény illeti meg. Csak a társasági adó alanya jogosult a társasági adóval kapcsolatos kedvezmények, így az adományhoz kapcsolódó kedvezmény érvényesítésére. A társasági adó alanyait a Tao Tv. sorolja fel.


Ételosztás.

 

Szponzoráció: ennek a formának a közvetlen célja az, hogy a vállalat részére reklám lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében a szervezetnek és a vállalatnak meg kell állapodnia egy szerződés keretein belül arról, hogy hogyan kell a szponzoráció fejében a szponzorról kommunikálnia (pl. a logójának meg kell jelennie a szórólapokon, plakátokon stb. Vagyis itt van egy ellenszolgáltatás a támogatott oldaláról.

Mecenatúra: vállalat esetében a mecenatúra nem tér el nagyban a vállalati adományozástól (elsősorban pénzbeli), de általában kulturális célra, projektekre, alkotói tevékenységre jutatott, szabad felhasználású adományokról van szó.

Ki fogadhat el adományt, támogatást gazdasági társaságtól?

Amennyiben az adózás előtti eredményt szeretnék csökkenteni, úgy közhasznú szervezetet, a Magyar Kármentő Alapot, a Nemzeti Kulturális Alapot vagy felsőoktatási intézményt kell támogatnunk.

Amennyiben a támogatást költségként kívánjuk elszámolni, úgy a Tao tv. 3. melléklete B) részében meghatározott személyek, szervezetek, vagy közérdekű kötelezettségvállalási cél támogatása szükséges. (pl.: közhasznú szervezet, egyház)

Cégünk a társadalmi felelősségvállalás jegyében támogat egy helyi civil szervezetet. Milyen jogi dokumentumokra van szükség egy ilyen üzleti kapcsolatban?

Mindenképpen érdemes a feleknek támogatási szerződést kötniük.

Amennyiben a vállalkozás az adományozás vagy tartós adományozás utáni kedvezményt igénybe kívánja venni, úgy ez előírás is.

Ha a támogatást költségként kívánjuk elszámolni, úgy erről igazolás szükséges, mely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.

Egy vállalkozás támogatást ígér, azonban az utolsó pillanatban mégsem tudja odaadni a pénzt. Van-e jogorvoslati lehetőség?

A támogatási megállapodás a felek megállapodásával, vagy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint egyoldalú nyilatkozattal megszüntethető.


Kulturális rendezvényeket is támogathatunk adókedvezményért cserébe.

A támogatásra kiszemelt esemény szervezői méltatlanná váltak a segítségre. Hogyan szerezhetjük vissza a már odaadott pénzt?

Az adománygyűjtés részletes szabályait a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet részletesen szabályozza. Adománygyűjtés esetén az adományozott köteles tájékoztatni az adományozót az adománygyűjtés céljáról és felhasználásáról. Az adomány nyújtása önkéntes. Amennyiben az adományozás megtörténik, a juttatás az adományozott vagyonává válik, és mint ilyen, az adományozó rendelkezési joga is megszűnik az adott pénzösszeg felhasználása felett. Az adományt elfogadó vagyona felett rendelkezési joga a kezelő szervnek van, így az adomány felhasználását meghatározni az adományozó nem jogosult. Fentiekből következik, hogy a visszakövetelés kérdése fel sem merülhet.

Amennyiben nem adománygyűjtésről, hanem szponzorálásról van szó úgy érdemes a szerződésszegést jelentő magatartások teljes körű (esetleg példálózó jellegű) felsorolása a szponzorálási szerződésben. Ebben az esetben ugyanis a szponzorált szerződésszegésének megítélése egyszerű, ha a szerződésben konkrétan meghatározott magatartási kötelezettségét nem teljesíti. Ebben az esetben szabályozható a visszakövetelés, illetve a felek kötbér kikötésében is megállapodhatnak.

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak