2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Mindent a nyereményjátékokról

Mindent a nyereményjátékokról

2015. október 26. 13:50

Nyereményjátékot indítana cége népszerűsítéséért és az ügyfélkör szélesítéséért? Ezt a nemes célt nem elég csak egyszerűen bejelenteni a hatóságoknak, külön játéktervet kell készíteni, valamint egy halom előírásnak is meg kell felelni. Jogi szakértőnk ezért a nyereményjáték szervezéssel kapcsolatos teendőkre világított rá.

Milyen feltételnek kell megfelelni, hogy egy cég nyereményjátékot hirdessen reklámfogásként?

Szerencsejáték-szervező tevékenység folytatásához – a törvényben meghatározott kivételekkel - az adóhatóság engedélye szükséges. Az állami adóhatóság az engedélyt annak adja ki, aki a szerencsejáték biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi és gazdasági feltételekkel rendelkezik.

Szerencsejátékot népszerűsítő reklám kizárólag a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdésének és 21. §-ának megfelelően tehető közzé Magyarországon.

„5. § (1) Reklám akkor tehető közzé, ha a reklámozó a reklám megrendelésekor a reklámszolgáltató - ennek hiányában a reklám közzétételének megrendelésekor a reklám közzétevője - részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát és a szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt.

21. § (1) Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám.

(2) Tilos közzétenni szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámot olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól.

(3)25 Tilos közzétenni olyan reklámot, amely az állami adóhatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot népszerűsíti.

(4)26 Tilos olyan reklámban szerepelni, amely az állami adóhatóság engedélye nélkül Magyarország területén szervezett szerencsejátékot népszerűsít.”

Ezen rendelkezések megsértésével közzétett reklám esetén a reklámozót, a reklámszolgáltatót, a reklám közzétevőjét és a reklámban szereplő személyt egyetemlegesen a tiltott reklámmal elért vagyoni előny tízszeresének megfelelő, de legalább 1 millió forint összegű bírsággal sújtja a hatóság.

Aki rendszeresen, saját nevében áruk, szolgáltatások értékesítését végzi, engedély nélkül rendezhet és bonyolíthat le vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével egybekötött ajándéksorsolásos akciót, amelyben a vásárlónak a meghatározott értékű, mennyiségű vagy fajtájú áru megvételekor vagy szolgáltatás igénybevételekor kapott sorsjegy nyilvános kihúzása esetén áru vagy szolgáltatás formájában nyereményt kell adni.

Milyen szabályokat kell betartani a játék lebonyolítását illetően?

A szerencsejáték-szervező tevékenysége során a felelős játékszervezés elvének megfelelően köteles eljárni.

A felelős játékszervezés elvének megfelelő szervezői tevékenységnek minősül különösen

 • a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmairól és a szenvedélybetegség kialakulásának veszélyeiről szóló tájékoztatás,
   
 • a sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozása,
   
 • kitiltás esetén megfelelő panaszkezelési eljárás alkalmazása,
   
 • a figyelmeztető és önkorlátozó játékfunkciók széles körű biztosítása, illetve
   
 • a szerencsejáték káros mentális, pszichikai és szociális hatásainak megelőzésére és csökkentésére szolgáló intézkedések alkalmazása.

A játék lebonyolítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt. A szerencsejáték-szervezőnek a játékosok részére a szerencsejátékban való részvétel biztosítása során figyelemfelkeltő módon tájékoztatást kell nyújtania a 18 éven aluli személyek játéktilalmáról, és a felelős játékszervezés elvének megfelelően el kell végeznie a 18 éven aluli személyek játéktilalmának biztosítását szolgáló intézkedéseket.

Milyen típusú szerencsejátékok vannak, mikor kötelező közjegyzőhöz jelenléte?

A jogszabály a szerencsejátékok alábbi fajtáit szabályozza:

 • sorsolásos játék,
 • nem sorsolásos játék,
 • kaszinójáték, online kaszinójáték,
 • fogadás,
 • kártyajáték,
 • távszerencsejáték.

Közjegyző jelenléte sorsolásos játék esetén kötelező! A közjegyző jelenlétéről a szerencsejáték szervező gondoskodik.

Milyen adminisztrációs feladatok vonatkoznak a játékra, sorsolásra?

Szerencsejáték csak jóváhagyott játékterv alapján szervezhető. A játéktervtől csak az állami adóhatóság engedélyével lehet eltérni. Az eltérés a játékosok érdekeit vagy mások jóhiszeműen szerzett jogait nem sértheti.

A szerencsejáték-szervezőnek biztosítania kell a szerencsejátékkal összefüggő valamennyi tudnivaló (különösen a szerencsejáték lebonyolításának módja, a nyerési esélyek, a nyeremények felosztásának módja, feltételei, át nem vett nyeremények kezelése) játékosok számára való nyilvánosságát.

A szerencsejáték-szervezőnek fel kell hívnia a figyelmet a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira, a szenvedélybetegség kialakulásának veszélyére. A szerencsejáték-szervező az értékesítőhelyen köteles ilyen tartalmú tájékoztató hirdetmények elhelyezésére.

Mi a teendő, ha a nyertes nem keresi nyereményét?

A nyertes játékos a nyereményt a jóváhagyott játéktervben meghatározottak szerint, a sorsolás, illetve a fogadási esemény napját követő 90 napos jogvesztő határidőn belül igényelheti. A szervező a nyeremény igénylését követően a nyeremény átadása érdekében haladéktalanul köteles a szükséges intézkedéseket megtenni és a nyeremény átadását a nyertes játékos részére a nyeremény igénylésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül biztosítani.

A játékost megillető, de át nem vett nyeremények összegét a szervező köteles a nyeremény igénylésére nyitva álló határidő lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig játékadó címén bevallani és a központi költségvetésbe befizetni. Tárgynyeremény-sorsolás esetén a szervező a nyereménytárgy forgalmi értékét fizeti be.

A folyamatosan szervezett sorsolásos játékok esetében a kisorsolt, de át nem vett nyereményeket a szerencsejáték szervező nyeremények céljára köteles felhasználni.

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak