2023. március. 21. kedd - Benedek napja van
Banner
Banner
Banner
Nem lehet már olyan könnyen elsumákolni a tartozást

Nem lehet már olyan könnyen elsumákolni a tartozást

2016. szeptember 29. 13:28

A megváltozott Polgári Törvénykönyv olyan lényeges változásokat tartalmaz az elévülésre vonatkozóan, amik első blikkre talán nem is tűntek jelentősnek. Szakértőnk most ezekre világít rá.

Az új Ptk, mely 2014. március 15.-én lépett hatályba, első látásra nem eredményezett nagy változást az elévülésre vonatkozó szabályokban.

Körültekintőbben megvizsgálva azonban a hatályos jogszabályi rendelkezéseket lényeges változásokat találunk.

Ptk. 6:22. § [Elévülés]

  • (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
  • (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
  • (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
  • (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

A követelések elévülésének ideje továbbra is öt év. Az új Ptk. azonban eltörli az elévülési határidő felek általi meghosszabbítására vonatkozó korlátozó rendelkezéseket, vagyis a felek a jogszabálytól eltérően is megállapodhatnak az elévülési időben, csak azt írásba kell foglalniuk. A jogszabály kizárólag a követelés elévülését kizáró megállapodást semmisségét mondja ki.

Fontos változás, hogy az elévülést a jövőben már nem szakítja meg az adósnak megküldött fizetési felszólítás, vagy bármilyen egyéb írásbeli felszólítás! Az engedményezésről történő értesítés sem szakítja meg az elévülést a továbbiakban.

Önmagában az a tény, hogy a jogosult a követelését harmadik személyre ruházta át, az elévülési idő folyását nem érinti. 

Az elévülési időt a továbbiakban kizárólag a bírósági peres eljárás megindítása és annak érdemi döntéssel történő befejezése szakítja meg.

A keresetlevél benyújtása és a per megindítása csak feltételesen szakítja meg az elévülést, a  megszakításhoz az eljárás érdemi döntéssel történő lezárása is szükséges.

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak