2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Szálláshelyek kiadásáról

Szálláshelyek kiadásáról

2015. július 24. 11:21

A turistaszezonra tekintettel jogi szakértőnk a szálláshelyek magánemberként és vállalkozóként kiadásával kapcsolatos olvasói kérdésekre válaszolt. 

Úgy döntünk, hogy nyaralónk szabad lakrészét magánszemélyként turistáknak adjuk ki. Milyen bejelentési kötelezettségnek kell eleget tennünk?

Az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.  Kereskedelmi hatóságként a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzője jár el.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdése alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat, ezért az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózónak az adószám megállapítása végett, a tevékenység megkezdését megelőzően be kell jelentkeznie az állami adóhatóságnál.

Ez alól kivételt képez, ha a magánszemély kizárólag ingatlan-bérbeadási tevékenységet folytat, mert ilyenkor mentesül az adószám megszerzéséhez előírt bejelentkezési kötelezettség alól [Art. 22. § (16)].

Szálláshely-szolgáltatás alatt - a jogszabály szerint - az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtását és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtását kell érteni.

Abban az esetben, ha a magánszemélyként szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kívánunk folytatni, többféle tevékenységi forma és adózási mód között választhatunk. Az esetek többségében ezen tevékenységet adószámos magánszemélyként és nem egyéni vállalkozóként folytatjuk.

Ebben az esetben a bejelentkezés során be kell jelentenünk a gazdálkodási formát, tevékenység felsorolását, a fő- és egyéb tevékenységi köröket a mindenkor hatályos Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) szerinti ÖVTJ-kódok szerint.

Amennyiben pedig az adóköteles tevékenység folytatásához engedély szükséges, ennek megszerzését a jogerős engedély közlésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak be kell jelenteni.

Az adóhatóság a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi az adózót, és a bejelentkezés alapján a bejelentkezés napjával adószámot állapít meg az adózó számára.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet magánszemélyként folytató szolgáltatók számára a jegyző a Korm. rendelet alapján tehát egyéb szálláshely-üzemeltetési engedélyt ad ki (a falusi szálláshelyet üzemeltetőknek is), illetőleg a tevékenység végzésének engedélyezéséről a magánszemélynek igazolást állít ki, mely igazolás tartalmazza a magánszemély által üzemeltetett szálláshely típusát is.

Ki folytathat tartós szálláshely szolgáltatási tevékenységet?

Aki tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni és a tevékenység végzését engedélyeztetni.

Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás

- vezető tisztségviselője, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű, nem áll a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró eltiltás hatálya alatt,

- vezető tisztségviselője, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, vezető tisztségviselője, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző öt éven belül a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt vagy ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység végzésétől.

A kereskedelmi hatóság a tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltató büntetlen előéletű-e, és nem áll-e a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Milyen típusú szálláshely-szolgáltatások léteznek?

Elsőként érdemes tisztázni, hogy mit tekint a jogszabály szálláshelynek. Szálláshely a szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület.

Szálláshelyként a jogszabály az alábbi típusokat különbözteti meg:

 • Szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább 11, az ágyak száma legalább 24.
   
 • Panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább 6, de legfeljebb 10, az ágyak száma legalább 11, de legfeljebb 20.
   
 • Kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet, illetve üdülőházat és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik.
   
 • Üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától.
   
 • Közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy.
   
 • Egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.
   
 • Falusi szálláshely: a jogszabályban meghatározott kivételekkel az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

Milyen szabályoknak kell megfelelnie a szálláshelynek egyéb szálláshely szolgáltatás esetén?

Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható. Az engedély megadásához szükséges tárgyi feltételek felsorolását a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza szálláshely típusonként.

A magánszemélyek szálláshely szolgáltatása egyéb szálláshely szolgáltatásnak minősül végzik, ez esetben a szálláshelynek az alábbi engedélyezési és üzemeltetési követelményeknek kell megfelelnie:

Engedélyezési követelmény

A szoba nagysága:

 • egyágyas: legalább 8 négyzetméter,
 • két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter,
 • Legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is megengedett.
 • Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, -kefe tartóval, WC-papírtartó papírral, higiéniai hulladéktárolóval.
 • Kávékonyha: kávé-, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény használattal.

Üzemeltetési követelmény

 • Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.
 • A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.
 • Takarítás:
 • - vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg. (ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,
 • - a közösen használt helyiségek takarítása mindennap.

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak