2021. szeptember. 24. péntek - Gellért napja van
Banner
Banner
Banner
Szerződések és zálogjogok átruházásáról

Szerződések és zálogjogok átruházásáról

2016. július 26. 14:36

A júniusban elfogadott új Ptk.-val ismét sok minden megváltozott a magyar jogrendben, így például a fiduciárius biztosítékok szabályozása és a szerződés átruházás szabályai is. Szakértőnk most ezeket szedte össze.

Alig két év telt el az új Ptk. hatálybalépése óta mégis 2016. június 13-án az Országgyűlés elfogadta az új, módosító törvényjavaslatot. Mi változott?

I. Fiduciárius biztosítékok szabályozása

A módosítás a Ptk. számos részét érinti, ezek közül az egyik, legjelentősebb változás a fidúcia-tilalom enyhítésében következett be.

A zálogjog a római jogban a biztosítéki tulajdonátruházásból (fiducia cum creditore contracta) alakult ki. A fiducia még nem zálogjog jogi értelemben, csupán gazdasági-funkcionális értelemben. A fiducia egyfelől egy dolog tulajdonjogának átruházásából, másfelől egy biztosítéki megállapodásból állt. Utóbbi alapján a hitelező arra vállalt kötelezettséget, hogy a megszerzett tulajdonjogot visszaruházza az adósra, ha az a zálogjoggal biztosított tartozást visszafizeti.(Wiki)

Az 2013. évi V. törvény (új Ptk.) egyik jelentős újítása volt, hogy főszabályként mondta ki a fiduciárius biztosítékok semmiségét.

Ptk. 6:99. §

Semmis az a kikötés, amely - a pénzügyi biztosítékokról szóló irányelvben meghatározott biztosítéki megállapodások kivételével - pénzkövetelés biztosítása céljából tulajdonjog, más jog vagy követelés átruházására, vételi jog alapítására irányul.

A Ptk. tehát valamennyi olyan kikötést semmisnek nyilvánított, amely pénzkövetelés biztosítása céljából tulajdonjog, más jog vagy követelés átruházására, vételi jog alapítására irányult.

A törvény módosításhoz fűzött indoklás szerint a gazdasági élet szerződéseiben túlzott korlátozást jelent a Ptk. tiltó rendelkezése, ezért az új szabály szerint a fidúcia fenti tilalmába ütköző kikötés csak akkor minősül majd semmisnek, ha fogyasztó vállal ilyen kötelezettséget követelés biztosítása céljából.

Vagyis a vállalkozások egymás közötti szerződéseikben a jövőben kiköthetnek fiduciárius hitelbiztosítékokat, így például vételi jogot, azonban fogyasztóval kötött szerződéseikben, továbbra sem alkalmazhatják ezt a biztosítéki formát. 

A hatályos szabályozás szerint a Ptk. 6: 99. §-a már csak a fogyasztóval kötött szerződés esetében mondja ki a semmisséget.

6:99. §70 [Fiduciárius hitelbiztosítékok semmissége]

Semmis az a kikötés, amelyben fogyasztó követelés biztosítása céljából tulajdonjog, más jog vagy követelés átruházására vagy vételi jog alapítására vállal kötelezettséget.

II. Szerződés átruházás szabályai

Szerződés- átruházás szabályai is megváltoznak a jelenlegi szabályozás szerint ugyanis a szerződés-átruházással a szerződés biztosítékai megszűnnek. A Módosítás indokolása szerint a gyakorlati tapasztalatok nem indokolják a biztosítékok megszűnését, mivel a biztosíték kötelezettjének helyzete a szerződés-átruházás folytán nem lesz terhesebb, viszont a szerződésbe belépő félé igen. A Módosítás alapján „a szerződésbe belépő félre átszálló jogosultság biztosítéka fennmarad. A szerződésbe belépő félre átszálló kötelezettség teljesítésének biztosítéka megszűnik, kivéve, ha a biztosíték kötelezettje a szerződés-átruházáshoz hozzájárul.”

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak