2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Tudnivalók a cégalapításról

Tudnivalók a cégalapításról

2015. augusztus 17. 17:21

Magyarországon négyféle társasági forma közül választhat az, aki céget szeretne alapítani, azonban mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya is. Ezen kívül az egyes típusok között számos különbség mutatkozik akár a szükséges törzstőkét, akár a tagok jogi helyzetét vesszük figyelembe. 

Milyen céget alapítsunk? Előnyök hátrányok?

Az elmúlt években a cégalapítás folyamatai tovább egyszerűsödtek Magyarországon, ezért a jelenlegi szabályozás mellett technikailag ma már valóban lehet akár egy nap alatt is céget alapítani.

Mielőtt azonban úgy döntünk, hogy saját vállalkozásba kezdünk több dolgot is érdemes végiggondolnunk és mérlegelnünk.

Először is jó, ha tisztában vagyunk az egyes vállalkozási formák előnyeivel és hátrányaival, illetve az egyes cégtípusokkal járó jogokkal és kötelezettségekkel.

Ezen túlmenően mivel egy vállalkozás főként az üzletről szól, amikor mérlegeljük, hogy megéri-e céget alapítanunk fontos számításba venni, hogy a gazdasági tevékenységből származó bevételeken, illetve a ráfordítandó költségeken túl magának a cégnek az alapítási és fenntartási költségei is jelentős összegeket emészthetnek fel.

Gazdasági társaság Magyarországon közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában alapítható. Az Új PTK szerint mindegyik jogi személyiséggel rendelkező társasági forma, amely saját neve alatt szerezhet jogokat, vállalhat kötelezettségeket.

„A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik (Ptk. 3:88. §).

A típusok

Hazánkban a kis-és középvállalkozások leggyakrabban korlátolt felelősségű társasági formában jelennek meg a piacon, de a fenntartásával és alapításával együtt járó alacsonyabb költségek miatt többen működtetik vállalkozásukat betéti társasági formában is. A másik két társasági forma (kkt. rt.) nem a kis-és középvállalkozásokra jellemző társasági forma, egyrészt a felelősségi szabályok másrészt az alaptőke kötelező nagysága, illetve az alapítás költségei miatt.

Közkereseti társasági forma általában családi vagy kisvállalkozásokra jellemző vállalkozási forma, amelyben a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett közösen gazdálkodnak, és az ehhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére bocsátják.

A részvénytársaság egy olyan tőkeegyesítő társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik, és a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének terjed ki. A részvénytársaság részvényeseinek tehát nem áll fenn mögöttes felelőssége a hitelezőkkel, ezért csak jelentős alaptőkével alapítható.

Összehasonlítva a fenti társasági formákat, az alábbiakat érdemes figyelembe venni mielőtt kiválasztjuk a számunkra megfelelőt:

Az alapítás költségei:

Jegyzett tőke

Közkereseti és betéti társaság esetén nincsen kötelező tőkeminimum, azaz e társaságokat tetszőleges jegyzett tőkével megalapíthatjuk. Bár ez esetben az alapítónak nem kell jelentős összeget befizetni alapításkor, de jó végig gondolni, hogy a valóságban a társaság beindításához szükséges tőke így is jelentős összeg lehet. Korlátolt felelősségű társaság esetén minimum három millió forint törzstőkét szükséges rendelkezésére bocsátani. Zártkörűen működő részvénytársaság alapításához öt millió forint, nyilvánosan működő részvénytársaság esetén húsz millió forint rendelkezésre bocsátása szükséges.

Fizetendő illeték

Amennyiben egyszerűsített eljárással történik a cégbejegyzés, vagyis a jogszabály szerinti szerződésminta alkalmazásával, akkor az alábbi illetékeket kell megfizetnünk:

  • Zártkörűen működő részvénytársaság - 50.000 Ft
  • Korlátolt felelősségű társaság - 50.000 Ft
  • Betéti társaság - 25.000 Ft
  • Közkereseti társaság - 25.000 Ft
  • Egyéni cég - 15.000 Ft

Ha a jogszabály adta keretek között magunk kívánjuk a társasági szerződés rendelkezéseit megállapítani, úgy a cégbejegyzés költségei az alábbiak szerint alakulnak:

  • Egyéni cég cégbejegyzése - 30.000 Ft
  • Betéti társaság cégbejegyzése - 50.000 Ft
  • Közkereseti társaság cégbejegyzése - 50.000 Ft
  • Zártkörűen működő részvénytársaság cégbejegyzése - 100.000 Ft
  • Korlátolt felelősségű társaság cégbejegyzése - 100.000 Ft

Mindezeken felül az alapításnál természetesen számolnunk kell az ügyvédi munkadíj összegével is.

Az egyes társasági formák jellemzői, előnyök-hátrányok:

Betéti társaság

Alapításához minimum két tag szükséges, egy beltag és egy kültag. Betéti társaság esetén a beltag felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan, míg a kültag csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban általában nem felel.

A gyakorlatban tehát ez azt jelenti, hogy a beltag saját teljes vagyonával felel a társaság hitelezői felé! A kültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője.

Törzstőke: minimum nincsen, meghatározva és az sem mekkora részben kell készpénznek lennie.

Előnyei: alacsonyabb költségráfordítással alapítható, nincs meghatározva a jegyzett tőke mértéke

Hátrányai: alapításhoz min. 2 tag szükséges, a beltag teljes vagyonával (magánvagyonával is!) felel a társaság kötelezettségeiért 

Korlátolt felelősségű társaság

Alapítása nincs létszámhoz kötve, egy személyben is alapíthatunk kft-t.

A korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság, amely meghatározott összegű törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A tag a társaság kötelezettségeiért nem köteles helytállni.

Vezető tisztségviselő lehet a társaság tagja, de lehet kívülálló személy is.

Törzstőke: minimum 3.000.000,- Ft

Egy tag törzsbetéte 100.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet, s a forintban  kifejezendő a  törzsbetét összege lehet magasabb is, de tízezerrel maradéktalanul osztható egész szám kell legyen.

Előnyei: alapítása nincs létszámhoz kötve, a tag felelőssége – a jogszabály keretei között – korlátolt,

Hátrányai: az alapítás költségei magasabbak, működtetése és megszüntetése költségesebb, mint a betéti társaságnál.

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak